Історична довідка

MashavІзраїльський центр міжнародного співробітництва МАШАВ, створений наприкінці 50-х років прагне сприяти світовому господарському та соціальному прогресу шляхом підготовки кваліфікованих спеціалістів та передачі сучасних тенологій. За допомогою МАШАВу державні діячі багатьох країн вчаться знаходити рішення нагальних проблем із врахуванням конкретних місцевих культурних та соціальних реалій , економічного потенціалу, природних ресурсів та регіональних пріорітетів

Розвиток наукових досліджень у Ізраїлі невідривно пов’язаний із історією повернення єврейського народу на рідну землю. Після отримання незалежності  у 1948 році наукові дослідження та розробки нових технологій стали ключовими факторами становлення Ізраїлю як сучасної держави. Випробовування та впровадження нових провідних методикбуло викликане необхідністю у найкоротший термін налагодити високорозвинене індустріальне господарство у країні з обмеженими природними ресурсами.

Єврейська держава від початку свого існування вбачала за свій обов’язок ділитися досвідом, що був надбаний у процесі власного розвитку , з іншими країнами. Давід Бен Гуріон, перший Прем’єр-міністр Ізраїлю казав: «Засади взаємодопомоги та рівності мають складати основу взаємних стосунків між народами... що закладатимуться на солідарності  всіх людей , яка зросте з братерства та взаємної підтримкм у всіх сферах життя  - економічній, соціальній та науковій».

У 1958 році Міністр закордонних справ Ізраїлю Голда Меїр вперше відвідала Африку. Вражена всім побаченим, вона дійшла висновку, що Ізраїль має надати істотну допомогу молодим африканським державам у вирішенні проблем охорони здоров’я, освіти, нестачі продуктів харчування та ресурсів.

Результатом її особистої участі стало створення МАШАВу – Центра міжнародного співробітництва  при Міністерстві закордонних справ Ізраїлю.

Обсяг роботи

Діяльність МАШАВу розпочиналася скромно. У перший рік існування центру (1958 рік) курси у Ізраїлі прослухали 137 фахівців, здебільшого з країн  Азії та Африки. П’ять років по тому ( у 1963 році) кількість слухачів досягла 1262 осіб, які головним чином спеціалізувалися у галузі сільського господарства, кооперації та організації охорони здоров’я. Більшість слухачів складали представники африканських країн, решта прибували з країн середземноморського басейну та  Латинської Америки. Того ж року фахівці МАШАВу були відправлені за кордон для роботи на місцях: вони провели у 19 країнах 21 курс підвищення кваліфікації ( загальна кількість слухачів склала 393 особи) 

До 1999 року кількість закордонних фахівців, що пройшли підготовку у МАШАВі з моменту його створення досягла 70 тисяч осіб. Протягом того ж періоду за кордоном на короткотермінових та більш тривалих курсах викладали близько 11 тисяч фахівців МАШАВу. У світлі мирного процесу, що почав розвиватися на Близькому Сході кількість учасників програм МАШАВ істотно зросла. У 1999 році на курсазх у Ізраїлі займалося 4501 слухач, у тому числі 1386 слухачів з Єгипту, Іорданії та Палестинської автономії. Ще 5402 особи прослухали виїзні курси МАШАВ за кордоном. 

Діяльність МАШАВ

У Ізраїлі курси проводяться у різних філіях МАШАВу розташованих по всій країні. На деяких курсах навчаються представники різних країн, на інших – лише громадяни однієї певної країни ( що, здебільшого, повєязане із необхідністю враховувати рівень володіння слухачів тією чи іншою мовами). 

Склад учасників не є однорідним: тут і випускники вищих навчальних закладів  і сільськогосподарські робітники і технічний персонал і, навіть, найвищі урядовці. Навчання проводиться у невеличких групах, що дозволяє приділяти максимум уваги кожному студентові. Методики викладання розроблено відповідно до сучасних педагогічних концепцій і не нав’язують жорстких моделей або рішень. Після закінчення курсу студенти мають презентувати оригінальний проект. Згідно статистики майже третина цих проектів згодом втілюється у життя у країнах проживання фахівців або стають за основу подальших планів розвитку.

Освітні програми МАШАВу розраховані на людей із різним рівнем підготовки  та професійного досвіду. Вони передбачають, що випускники: викладачі та фермери, інженери та службовці місцевих органів управління, фахівці з регіонального планування  та лікарі самі у майбутньому стануть поширювачами отриманих знань у своїх країнах. МАШАВ прагне, щоб його курси відповідали вимогам кожного студента.

Центр міжнародного співробітництва пропонує курси з наступних дисциплін:

  • сільське господарство;
  • суспільний розвиток;
  • розвиток систем освіти;
  • раціональне природокористування;
  • розвиток сільських районів;
  • праця та колективне підвищення кваліфікації;
  • охорона природи;
  • громадська охорона здоров’я та медичні програми;
  • роль жінки у процесах розвитку сучасного суспільства.

На місцях фахівці МАШАВу проводять виїзні курси. Навчання поширюється на ті галузі знань, у котрих Ізраїлю вдалося досягти істотних успіхів: сільське господарство, організація життя аграрних регіонів, освіта, соціальний розвиток, державна система охорони здоров’я , охрана довкілля та раціональне використання природних ресурсів, статус жінки у сіспільстві, що розвивається.

На прохання країн, що запрошують до себе фахівців МАШАВ проводяться консультації та надається практичне сприяння у реалізації різноманітних проектів, а також здійснюється періодичний нагляд за розвитком довготермінових проектів. У разі необхідності надажться консультативна допомога.

Фахівців МАШАВ також направляють для надання довгострокової допомоги у розробці, менеджменті, оцінці та реалізації експериментальних проектів та програм розвитку . Під їхнім проводом у різних країнах створюються взірцеві ферми та консультативні центри.

Під егідою МАШАВу у співробітництві із урядами Германії та Нідерландів здійснюються тристоронні дослідницькі програми, покликані надавати сприяння країнам, що розвиваються.

Розвиток мирного поцесу на Близькому Сході привів до залучення нових країн до сфери діяльності МАШАВу. У деяких випадках студенти прибували з країн, які ще не мали дипломатичних відносин з Ізраїлем. На сьогоднішній день МАШАВ співпрацює зі 143 країнами та готує кваліфікованих фахівців для багатьох регіонів світу.

Найважливіші завдання

Розвиток сільського господарства. Основна частина діяльності МАШАВ спрямована на поширення нових сільськогосподарчих технологій з метою боротьби із голодом та убозтвом, від яких потерпають мільйони людей у країнах, що розвиваються.

Охорона здоров’я. Велика увага, як і раніше, приділяється проблемам, пов’язаним із браком медичних працівників та фахівців, задіяних у профілактиці захворювань у країнах, що розвиваються. Співробітництво у цій сфері зосереджене у галузі офтальмології, епідеміології та вірусології.

Контактна інформація

За будь-якою інформацією щодо навчальних програм МАШАВ можна звертатися до координатора навчальних програм – Наталії Жигальцової,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Джерело http://embassies.gov.il