ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ починається з ПРАВ ЛЮДИНИ.

ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ є основою захисту прав людини, функціонування демократії, визнання верховенства права, економічного зростання та конкурентоспроможності як окремої людини, так і країни вцілому.

Рада Європи, Стратегія ґендерної рівності на 2014-2017 роки

У 21 столітті ПРАВА ЛЮДИНИ є тим, що особистість отримує від народження; вони не залежать від місця проживання, статі, національності та походження, кольору шкіри, релігії, мови спілкування або іншого чинника. ПРАВА ЛЮДИНИ є неподільними, взаємозалежними та взаємопов’язаними.

Міжнародне законодавство з прав людини забов’язує уряди країн діяти (чи утримуватись від дій) з метою просувати та захищати ПРАВА ЛЮДИНИ та основні свободи як оремих осіб, так і груп людей.

Під неподільними ПРАВАМИ ЛЮДИНИ розуміють:

 • громадянські та політичні (такі, як право на життя, рівність кожного і кожної перед законом, свобода думки та ін.);
 • економічні, соціальні та культурні (такі, як права на працю, соціальне забезпечення і освіту);
 • колективні права (такі, як право на розвиток та самовизначення).

Дотримання одного з прав веде до дотримання інших. Таким же чином як і порушення одного веде до порушення інших.

ООН, Права Людини

На рубежі століть (20 та 21 ст.) на зібранні ООН світові лідери погодили сміливе бачення майбутнього через ДЕКЛАРАЦІЮ ТИСЯЧОЛІТТЯ. Забов’язанням Цілей Розвитку Тисчоліття є підтримка принципів людської гідності, рівності та справедливості, а також звільнення світу від крайньої бідності. ДЕКЛАРАЦІЯ ТИСЯЧОЛІТТЯ містить 8 цілей та план вирішення найбільш нагальних проблем нашого часу.

The Millennium Development Goals Report, 2014

Цілі Розвитку Тисячоліття були прийняті на Самміті ООН у 2000 році. Всі 189 країни-члени ООН (наразі їх 193) та 23 міжнародні організації зобов’язалися сприяти досягненню цих цілей до 2015 року:

 • Подолання бідності
 • Забезпечення якісної освіти впродовж життя
 • Забезпечення ґендерної рівності
 • Зменшення дитячої смертності
 • Поліпшення здоров’я матерів
 • Обмеження поширення віл-інфекції/сніду та туберкульозу
 • Сталий розвиток довкілля
 • Глобальне партнерство для розвитку

Millennium Development Goals, Wikipedia

10 вересня 2014 року, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка прокладає шлях до прийняття нових цілей – Цілі Сталого Розвитку – в період після 2015 року.

Цілі Сталого Розвитку побудовані на основі Цілей Розвитку Тисячоліття та включають економічні та екологічні аспекти. Вони відкривають нову сторінку, включаючи такі питання як енергетика, економічне зростання, нерівність, міста, стале споживання та виробництво, а також мирні суспільства.

Наразі запропоновано 17 цілей та 169 задач для їх досягнення, які охоплюють широке коло питань у сфері сталого розвитку

Запропоновані ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ на період після 2015 року:

 1. Викорінити бідність – повсюдно, у всіх її формах.
 2. Покінчити з голодом, домогтися продовольчої безпеки та поліпшення харчування, сприяти сталому сільському господарству.
 3. Забезпечити здорове життя та сприяти добробуту кожного та кожної у будь-якому віці.
 4. Забезпечити інклюзивну і справедливо якісну освіту, сприяти створенню можливостей для навчання протягом усього життя для всіх.
 5. Досягти ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ; забезпечити права і можливості всім жінкам і дівчаткам.
 6. Забезпечити доступність та стале управління водними ресурсами та санітарії для всіх.
 7. Забезпечити доступ до доступної, надійної, сталої та сучасної енергетики для всіх.
 8. Сприяти безперервному, інклюзивному, сталому економічному зростанню, повній продуктивній зайнятості та достойній роботі для всіх.
 9. Створити життєздатну інфраструктуру, сприяти інклюзиній та стійкій індустріалізації, стимулювати іновації.
 10. Знизити нерівність всередині країн та серед них.
 11. Зробити міста та місця проживання людей інклюзивними, безпечними, життєздатними та сталими.
 12. Забезпечити сталі моделі споживання та виробництва.
 13. Прийняти термінові дії у боротьбі зі змінами клімату та їх наслідками.
 14. Зберігати та стало використовувати океани, моря та морські ресурси для сталого розвитку.
 15. Охороняти, відновлювати та сприяти сталому використанню екосистеми на суші, стало керувати лісовими ресурсами, боротися з опустелюванням, зупинити і повернути назад процес деградації земельних ресурсів, а також зупинити втрату біорізноманіття.
 16. Сприяти створенню мирного та інклюзивного суспільства для сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх і створити ефективні, підзвітні та інклюзивні інститути на всіх рівнях.
 17. Посилити засоби реалізації та вдихнути нове життя у світове партнерство за для сталого розвитку.

Прийняття Цілей Стійкого Розвитку очікується на саміті членів ООН, відкриття якого заплановано на вівторок 15 вересня 2015 року.

General Assembly adopts resolution on SDGs report, 17 September 2014, New York

Як ми можемо побачити, ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ є запорукою сталого розвитку як окремої людини, так і світа вцілому. Світова спільнота вбачає виконання наступних завдань для досягнення ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ:

 • викорінити скрізь всі форми дискримінації проти всіх жінок і дівчат;
 • ліквідувати всі форми насилля проти всіх жінок и дівчат у приватній та публічній сферах, у тому числі торгівлю людьми, сексуальну та інші види експлуатації;
 • ліквідувати всі шкідливі практики, такі як: дитячі, ранні чи примусові шлюби, тощо;
 • визнати та цінувати безоплатну домашню працю через забезпечення державними послугами, інфраструктурою та політикою соціального захисту, сприяти підсиленню спільної відповідальності в рамках домогосподарства і сім'ї;
 • забезпечити повну та ефективну участь, а також рівні можливості жінок у керівництві на всіх рівнях прийняття рішень у політичній, економічній сферах та суспільному житті;
 • забезпечити загальний доступ до охорони сексуального і репродуктивного здоров'я, репродуктивних прав, що відповідають Програмі Дій ICPD та Пекінської Платформи Дій та ін.;
 • прийняти реформи, які надають жінкам рівні економічні ресурси поряд із доступом до власності та контролем за земельною чи іншою властністю, фінансовими послугами, успадкуванням та природними ресурсами відповідно до національного законодавства;
 • покращити використання високоефективних технологій, особливо у інформаційно-комунікативних, сприяти розширенню прав і можливостей жінок;
 • прийняти і зміцнити розумну політику і виконання законодавства для просування ґендерної рівності та розширення прав і можливостей всіх жінок і дівчаток на всіх рівнях.

Sustainable Development Knowledge Platform

Залиште Ваш коментар