Всеукраїнська громадська організація «Рада жінок-фермерів України» недержавна, некомерційна, не політична організація. Мета: Активізація інтелектуально-творчих можливості сільських жінок у вирішенні соціально - економічних проблем і розвиток громадянського суспільства на селі.

«Рада» створювалася в період загострення протистояння влади, зароджування приватного сектора і традиційної колективної власності на землю, соціальної незахищеності та економічної експлуатації сільських жінок.

«Рада» побудувала свою роботу на принципах пошуку взаєморозуміння і співпраці з усіма гілками влади на всеукраїнському, обласному та районному рівні, міжнародними громадськими організаціями та державними інститутами. Для досягнення своїх цілей і ефективного вирішення поставлених завдань наша організація об''єднала досвід ринкової економіки, демократизації суспільства з професійними навичками і знаннями жінок-фермерів. Досвід роботи «Ради» показав високий творчий потенціал нашої організації, і її можливість впливати на механізми ринкових трансформацій на селі.

Організаційна структура "Ради жінок-фермерів України" побудована за територіальним принципом, в основі якого первинні організації сільських, селищних районних і обласних філій організації. Організація керується Статутом, програмою, рішення правління та рішеннями загальних зборів місцевого рівня і всеукраїнського рівня організації. Принцип виборності керівних органів - таємне голосування. Основні сфери діяльності:

  • Жіночі фермерські господарства;
  • Особисті підсобні господарства;
  • Родині фермерські господарства;
  • Сільські громади.

«Рада» розробила свою модель соціального партнерства між представниками усіх гілок влади науковими закладами, бізнес-структурами та громадськими організаціями для вирішення таких соціально - економічних проблем на селі як економічна освіта сільських жінок, відродження неперспективних сіл, турботу про дітей - сиріт, пенсіонерів, малозабезпечених і маргінальних верств населення. 

Жінки-фермери стали тією частиною українського суспільства, яке надало значнимий вплив на розвиток незалежної України, активно підтримали її на шляху економічного розвитку, вони стояли біля витоків формування цивілізованого ринку і демократичних цінностей. 

Основою причинно-наслідкової мотивації входження жінки в бізнес стали негативні сторони нашого життя: розвал країни, економічна криза, політична нестабільність, моральна спустошеність, втрата всіх соціальних гарантій у перехідний період. 

Контакти відділень:

Джерело http://uff-council.org