info@uhbdp.org
0 800 500 184 Дзвінки безкоштовні

Дзвінки безкоштовні з усіх номерів стаціонарних і мобільних операторів зв’язку України.

Пн-Пт, 08:00-17:00

Подзвонити

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Відповідно до п. 5 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», реєструючись на цьому сайті та надаючи відповіді на поставлені на цьому сайті запитання, надаю згоду та дозвіл МЕНОНІТСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, яка є юридичною особою-нерезидентом та акредитована Міністерством економіки України в якості Виконавця Проекту міжнародної технічної допомоги «Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва» («Проект») на збір, обробку, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення моїх персональних даних у картотеках та/або базах персональних даних Володільця з метою здійснення аналізу інформації стосовно виду та кількості сільськогосподарської продукції реалізованої на певній території України за певний період часу, а також для розсилки маркетингових матеріалів та інформативних повідомлень.

Персональні данні, щодо яких я надаю згоду, включають: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, адресу мого проживання, номер телефону, адресу електронної пошти, які були/будуть передані або в інший спосіб повідомлені мною та/або отримані Володільцем.

Наведені вище персональні дані також можуть надаватись третім особам, які безпосередньо задіяні Володільцем в обробці цих даних, включаючи тих, що знаходяться за кордоном, та за умови укладення відповідних договорів щодо збереження конфіденційності при обробці наданих персональних даних.

Дана згода на обробку персональних даних діє протягом 5 (п’ять) років з дати її надання. Після закінчення вказаного строку дії згоди вона вважається автоматично продовженою на кожні наступні п’ять років у разі відсутності повідомлення від суб'єкта персональних даних про її відкликання.

Додатково підтверджую, розумію та погоджуюся з наступним:

1) Я належним чином повідомлений (-на) про включення моїх персональних даних до бази персональних даних Проекту, про мету отримання та обробку моїх персональних даних та їх передачу третім особам. Надана мною згода не вимагає окремого повідомлення;

2) Я ознайомився (-лась) з Повідомленням про володільця персональних даних, склад, зміст та мету збору персональних даних, осіб, яким передаються персональні дані, про права суб’єкта персональних даних;

3) Я згоден (-на) на зміну даних про мене та / або їх знищення після закінчення строку, зазначеного нижче, без додаткового повідомлення про такі зміну / знищення;

4) Обробка (в т.ч. використання) даних про мене може здійснюватися в країнах, де законодавство про захист даних може відрізнятися від законодавства України.