Складність в оцінці рентабельності сільськогосподарської діяльності пов’язана з тривалістю виробничого циклу агропідприємств. Адже початкові витрати у рослинництві здійснюються майже на рік раніше за перші отримувані доходи, і відповідно витрати та доходи здійснюються та формуються у різних масштабах цін, що є суттєвою проблемою при оцінці реального рівня рентабельності сільгоспдіяльності, пояснив експерт.

24.09.2015 пільги агро

Проведені за розробленою науковцями Інституту аграрної економіки методикою розрахунки з урахуванням інфляційного фактору — забезпечення співставності доходів і витрат шляхом індексації понесених протягом виробничого циклу витрат з використанням кількох методичних підходів, зокрема, показали, що реальний показник рентабельності у рослинництві в 2014 році склав 1,3% проти 29,2%, задекларованих Державною службою статистики України.

Із врахуванням індексації валютної складової понесених витрат (на індекс зміни офіційного курсу гривні до долара США), рентабельність вирощування основних сільгоспкультур суттєво знижується. За розрахунками вчених Інституту аграрної економіки, реальна рентабельність пшениці у 2014 році становила 4,9% проти офіційно задекларованих 28%, соняшнику — 5,8% проти 36,5%, сої — 7% проти 34,5%. Зважаючи на показники оборотності в аграрному секторі, ці реальні показники рентабельності не можна вважати високими.

Вирощування інших сільгоспкультур, за опрацьованою вченими Інституту аграрної економіки методикою оцінки рентабельності, або балансує на межі рентабельності — вирощування кукурудзи та ріпаку, або є збитковим, як, наприклад, виробництво ячменю.

Після проведення індексації витрат на корми, рентабельність виробництва тваринницької продукції також суттєво знижується. Зокрема, діяльність у галузях скотарства (в цілому) та свинарства у 2014 році була збитковою.

Лише діяльність у галузі птахівництва залишається досить високою навіть після індексації витрат на корми.

Враховуючи наявні інфляційні процеси у 2015 році, є всі підстави очікувати повторення подібної ситуації у і поточному році, зауважив експерт. Щоправда, ефект від інфляційних процесів буде дещо меншим.

Таким чином, наміри Міністерства фінансів України скасувати з 1 січня 2016 року дію спецрежиму ПДВ для аграріїв є економічно необґрунтованими, адже галузь не має тих показників рентабельності, які прийнято вважати високими, підсумував Леонід Тулуш.

Довідка

Міністерство фінансів України наполягає на повному скасуванні дії спецрежимів оподаткування із 1 січня 2016 року.

Такий захід передбачений Меморандумом про економічну та фінансову політику України у зв’язку із співпрацею з МВФ, положення якого містять чіткі норми щодо переходу сільгосппідприємств на загальну систему сплати ПДВ. У документі представники українського Уряду визнають, що «сільськогосподарський сектор перетворився на один із найбільш прибуткових секторів української економіки. Відтак, із 1 січня 2016 року ми поширимо дію загального режиму оподаткування ПДВ на увесь с.-г. сектор у відповідності до міжнародної практики».

###

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» заснований у 1956 році в м. Київ як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів.

Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру.

Головним завданням Інституту є розробка економічних основ формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація впровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень та підготовка кадрів.

Джерело: http://www.agroperspectiva.com