2015.11.11 DSC0024011Сторони обговорили пріоритетні напрями реформування АПК України. Міністр повідомив про Концепцію розвитку сільських територій в Україні, в якій визначено шляхи створення умов, необхідних для розвитку сільських територій через формування диверсифікованої сільської економіки, якісного середовища проживання на основі нарощення людського і соціального капіталів та розвитку партнерства держави, бізнесу, громад.

«Впровадження Концепції сприятиме підвищенню конкурентоздатності сільського господарства і розвитку сільських територій на сталій основі відповідно до стандартів ЄС і міжнародних стандартів та залученню інвестиції у галузь. Також даний документ слугуватиме орієнтиром для місцевих органів влади при визначенні пріоритетних напрямів розвитку регіонів», - наголосив Міністр Олексій Павленко.

Довідково: Німецький селянський союз (НСС) - впливова організація, яка представляє інтереси фермерів ФРН на всіх рівнях. Членами НСС є селянські спілки всіх земель, а також інші організації та об'єднання в галузі сільського, лісового господарства і суміжних галузей промисловості.

До Німецького селянського союзу належать понад 90% зайнятих у сільському господарстві ФРН. За статутом, у завдання НСС входить представництво економічних, правових, податкових, соціальних, освітніх та суспільно-політичних інтересів сільського господарства, а також координація діяльності організацій-учасників з усіх напрямків.

Основна мета діяльності спілки - створити на селі гідні, рівноцінні з містом умови життя і таким чином утримати людей в сільських районах.

Прес-служба Мінагрополітики

Джерело: http://minagro.gov.ua