В процесі життєдіяльності людини, в тому числі і в побуті, і в діяльності виробника сільськогосподарської продукції, утворюються відходи. Мабуть, нема жодної людини в нашій країні, яка б не розуміла, що безконтрольне викидання або спалення відходів шкодить довкіллю та й самому здоров’ю людини. Що ж може зробити кожний з нас для того, щоб зменшити шкоду довкіллю та обсяг самих відходів?

У найбільш розвинених країнах Європи переробляється, компостується та спалюється (здебільшого в енергетичних цілях) до 95% утворених відходів, при цьому обсяги переробленого та компостованого сміття перевищують обсяги спаленого, а переробка твердих побутових відходів – економічно, екологічно та соціально вигідний вид діяльності.

Лідерами за обсягами корисного використання твердих побутових відходів (ТПВ) є Бельгія, Данія, Нідерланди, Швеція та Швейцарія. Питома вага побутових відходів, що захоронюються, у цих країнах не перевищує 5% від їх загального обсягу, а вага переробки та компостування перевищує 50%.

Нажаль, справи з ТПВ в Україні є прямо протилежними. За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, щорічний обсяг утворення ТПВ в Україні складає приблизно 52 млн. куб. м, або 13 млн. тон. Обсяги їх переробки, компостування та спалювання не перевищують 8%, а більше 90% ТПВ щорічно захоронюються на полігонах, велика частина з яких перевантажена та експлуатується з порушеннями базових екологічних та проектних норм.

Нажаль, у сільських населених пунктах питання збору та утилізації побутових відходів ще більш ускладнилася у останні 20-25 років. Так, у багатьох селах взагалі не ведеться централізований збір твердих побутових відходів, тому вони накопичуються на стихійних звалищах або спалюються самими мешканцями. Безконтрольне спалення побутових відходів спричиняє великої шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю самих мешканців села, оскільки при цьому можуть утворюватися небезпечні речовини, які забруднюють ґрунт, повітря та водоймища, а для відновлення продуктивності ґрунту на місці згарища потрібно багато років!

Як же зменшити шкоду довкіллю від побутових відходів?

  1. Намагайтеся зменшити кількість відходів, що утворюється. Варто переглянути структуру власного споживання з точки зору зменшення обсягу відходів.
  2. Розділяйте відходи! Використовуйте можливості компостування органічних відходів на своєму подвір’ї -  це значно зменшує їх обсяг і сприяє підтриманню продуктивності ґрунту! Пам’ятайте, що в структурі відходів 55-80% складають речовини органічного походження, які можна компостувати. (Питання компостування ми плануємо розглянути у інших статтях цього розділу).
  3. При наявності котлів для спалення твердого палива збирайте придатні для спалювання відходи окремо та використовуйте їх для отримання теплової енергії.
  4. Подумайте над можливістю повторного використання відходів. Зокрема, залишки будівельних матеріалів (уламки цегли, залізобетонних виробів, черепиці, шиферу і т.д.) можна використовувати при спорудженні фундаментів для господарських будівель та житлових приміщень, створення грядок, огорож і т.п.
  5. Слід обговорити з мешканцями свого населеного пункту можливість накопичення та переробки матеріалів, що можна здати на пункти прийому вторинної сировини – паперу, ПЕТ-пляшок, плівки, інших виробів з пластику на скла.
  6. При необхідності спалювання відходів на дільниці треба обладнати для цього спеціальне місце, що принаймні дозволить зменшити шкоду від спалення для ґрунту.
  7. Разом з іншими мешканцями села треба домагатися від сільського та районного керівництва організації узаконених звалищ твердих побутових відходів та збору відходів. Слід врахувати, що на такі об’єкти часто передбачається окрема стаття у бюджеті району, а також варто пошукати можливості для отримання грантів від державних та міжнародних організацій.

Наведені вище заходи дозволяють значно, іноді у рази, зменшити обсяг твердих побутових відходів та шкоду від них довкіллю.