Чим частіше застосовують інсектициди з тією самою діючою речовиною, тим більша ймовірність виникнення резистентності. Після виявлення стійких комах надзвичайно важко контролювати підвищення стійкості у популяції. Найкраща практика - зменшити ймовірність розвитку резистентності.

Ефективні програми на основі інтегрованого підходу включатимуть інсектициди, біопрепарати, біологічний контроль (хижаки та паразити), механічний контроль та санітарію. Здорова рослина часто менш сприйнятлива до нападу комах. Якщо необхідне багаторазове застосування пестицидів, чергуйте інсектициди з різними способами дії проти шкідника, аби уникнути двох послідовних застосувань з подібною діючою речовиною (ДР).

Будь-яке застосування агрохімікатів потрібно проводити за планом аби внесення відповідало стадії розвитку рослини та біології цільового шкідника. Внесення препаратів, що заплановано на певну дату, називають вікном обробки. У кожному такому вікні обробки може бути кілька обприскувань.

Для ефективного використання препаратів потрібно точно визначити вид шкідника, його життєвий цикл. Після застосування пестицидів продовжуйте моніторинг для оцінки популяцій шкідників та контролю за ними. Уникайте виникнення явища крос-резистентності. При застосуванні протягом одного сезону препаратів, що мають у своєму складі різні діючі речовини, але спрямовані на контроль популяцій цільового шкідника, може виникнути ефект подвійного пристосування.

Простіше кажучи, особини, які отримали нелетальні дози цих препаратів, можуть дати нащадків, які вже не чутливі до подібних обробок. При цьому збільшення концентрації чи частоти обробок лише підвищують витрати на ЗЗР, але не дають очікуваного ефекту. Для того, щоб уникнути явища крос-резистентності слід чередувати хімічні препарати з біологічними, а також із застосуванням біометоду. Якщо чисельність шкідника скорочується в наслідок дії його природних хижаків або паразитів, значно знижується виникнення крос-резистентності.

Мінімізуйте використання інсектицидів з довгим ефектом розпаду. Коли потрібно використовувати стійкі пестициди, розгляньте, де їх можна використовувати в схемі сівозміни, щоб забезпечити необхідний контроль та мінімальну тривалість впливу на довкілля. Виберіть інсектициди, які найменше шкодять популяціям природних ворогів (ентомофагів).

Якщо застосування інсектициду необхідно, потрібно брати продукти з доведеною ефективністю для цього конкретного шкідника. Тому перед початком сезону ознайомтеся з реальними дослідами обробок тих чи інших препаратів в реальних умовах.