info@uhbdp.org
0 800 500 184 Дзвінки безкоштовні

Дзвінки безкоштовні з усіх номерів стаціонарних і мобільних операторів зв’язку України.

Пн-Пт, 08:00-17:00

Подзвонити

Ринок землі

Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва створив цю сторінку, щоб малі власники земельних паїв відчували себе більш впевнено напередодні земельної реформи. Впродовж року ми будемо проводити інформаційні заходи та курси. До того ж, на цій сторінці ви знайдете ключову інформацію, новини, події та посилання довкола теми ринка землі та земельних відносин.

Шаблони документів

Разом з "Legal Partner" ми підготували зразки документів. Ви можете завантажити або залишити запит на потрібний саме для вас документ у сфері плодоовочівництва, сертифікації чи земельних питань.

"Legal Partner" - компанія на ринку надання юридичних послуг з 2006 року. Вже 15 років надає послуги у сфері захисту бізнесу, інтелектуальної власності, IT права, інвестиційної діяльності.

В галузі агробізнесу допомагає вирішити та врегулювати спеціалізовані та складні питання в діяльності агропідприємств.

office@legalpartner.com.ua, тел: +38 068 291 18 44

Завантажити

Як безпечно придбати пай після скасування мораторію

Відкриття ринку землі наближається!

 • ✅ Що робити після зняття мораторію?
 • ✅ Як придбати земельний пай?

👉 Проста покрокова інструкція "Як безпечно придбати пай після скасування мораторію" з посиланнями на всі необхідні сайти для придбання землі.

Зроблено та підготовлено за матеріалами Адвокатського об'єднання «Жованник і партнери».

Завантажити

Довідник
"Про земельні відносини в АГРО"

UHBDP у співробітництві з партнерськими організаціями та юридичними компаніями підготувли збірку відповідей на питання про земельні відносини.

Довідник містить 60 коментарів фахівців на 80 сторінках.
Зміни у законах та нормативних актах тривають. Слідкуйте за нашими новинами!
Приймайте обґрунтовані рішення щодо своєї землі!

Ви питаєте - юристи відповідають:

Завантажити збірку

Здав землю в оренду на 10 років, перші два роки орендар вчасно сплачував орендну плату, а останні два роки на пів року затримує оплату. Що робити?

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства (ст. 13 Закону України «Про оренду землі»).

Розірвання договору оренди землі передбачає два варіанти дій:

 • за угодою сторін;
 • на вимогу однієї сторони договір може бути достроково розірваний за рішенням суду.

Щодо першого варіанту: відповідно до частини першої статті 651 Цивільного кодексу України, розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною третьою статті 31 Закону України «Про оренду землі» визначено, що договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.

Щодо другого варіанту: дострокове розірвання договору оренди землі за рішенням суду.

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі:

 • істотного порушення договору другою стороною (ч. 2 ст. 651 ЦКУ);
 • недосягнення згоди у випадку істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору (ч. 1 ст. 652 ЦКУ); випадкове знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки (ст. 32 Закону №161-XIV);
 • використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам (п. «г» ч. 1 ст. 141 ЗКУ);
 • використання земельної ділянки не за цільовим призначенням (п. «ґ» ч.1 ст. 141; п. «а» ч. 1 ст. 143 ЗКУ);
 • систематична несплата орендної плати (п. «д» ч. 1 ст. 141 ЗКУ) (під «систематичністю» розуміється два та більше випадки несплати орендної плати, передбаченої договором);
 • невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону №161-XIV (ст. 32 Закону №161-XIV), а саме:
  • використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;
  • дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання норм і правил;
  • дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються, а в разі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом – дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до затверджених в установленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування;
  • своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку, а в разі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом – також орендної плати за водний об’єкт.

Розірвання договору оренди відбувається шляхом подання відповідного позову до суду з аргументацією підстав для визначення договору оренди недійсним.

Дійсно, найчастішою з підстав для розірвання договору оренди землі є заборгованість з орендної плати.

Зі змісту ст.ст. 1, 13 Закону №161-XIV випливає, що безпосереднім правом орендодавця є своєчасне отримання орендної плати в установленому розмірі. В свою чергу, недотримання умов договору в частині сплати орендної плати має наслідком його розірвання. Відповідно до п. «д» ч. 1 ст. 141 ЗКУ підставою припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата земельного податку або орендної плати.

Верховний Суд дійшов висновку, що під «систематичністю» розуміється два та більше випадки несплати орендної плати, передбаченої договором.

Підстава для розірвання договору виникає лише тоді, коли орендар взагалі не сплачує орендні платежі. Якщо ж орендар виплачує, але у меншому розмірі, то орендодавець має право вимагати сплати орендної плати в повному обсязі та звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості по орендній платі.

Відповідальність за несвоєчасну сплату орендної плати.

Орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

Орендна плата справляється у грошовій формі.

Згідно з п. «в» ч. 1 ст. 96 ЗК України, ст. 24 Закону України «Про оренду землі», орендодавець має право вимагати, а орендар повинен своєчасно вносити орендну плату.

Відповідно до ч. 1 ст. 526, ч. 1 ст. 530 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обігу або інших вимог, що звичайно ставляться.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов`язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди (ч. 1 ст. 611 ЦК України).

Відповідно, якщо в укладеному договорі вказано наслідки за несвоєчасну сплату орендної плати, такі як сплата неустойки, пені, то тоді ви можете претендувати на компенсацію за несвоєчасну сплату.

Наприклад, в укладеному вами договорі оренди земельної ділянки (крім договорів укладених на земельні ділянки державної та комунальної власності) міститься пункт, де зазначено наступне: «за несвоєчасну сплату орендної плати стягується пеня в грошовій формі у розмірі подвійної ставки НБУ, чинної на день виникнення боргу». Тоді можете сміливо заявляти разом з вимогами про розірвання договору також про бажання стягнути пеню, визначену в договорі.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Передбачені ст. 625 ЦК України наслідки прострочення боржником грошового зобов'язання у вигляді інфляційних нарахувань та 3% річних застосовуються до всіх видів зобов'зань, які мають характер грошових; вони не є санкціями, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові; ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника та нарахування штрафних санкцій.

Відповідно до зазначеного вище, в своєму позові про розірвання договору оренди, ви також можете заявляти про стягнення з боржника суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом, а також про стягнення з боржника пені, якщо це передбачено умовами вашого договору.

Це питання регулюється «Інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі» та Земельним кодексом України.

Встановлення меж земельної ділянки.

Спочатку власник земельної ділянки має звернутися до землевпорядної організації та укласти з нею договір на складання технічної документації для встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Таку організацію власник земельної ділянки може обрати самостійно. Оплата таких послуг буде регулюватися укладеним договором.

Відповідно до ст. 106 Земельного кодексу України, Власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними. Види межових знаків і порядок відновлення меж визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними.

Відповідно до п. 3.12. «Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками», закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем у присутності власника (користувача) земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою.

Повідомлення власників (користувачів) суміжних земельних ділянок про дату і час проведення робіт із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем завчасно, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку робіт із закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Повідомлення надсилається рекомендованим листом, кур'єрською поштою, телеграмою чи за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення.

Власники (користувачі) суміжних земельних ділянок, місце проживання або місцезнаходження яких невідоме, повідомляються про час проведення робіт із закріплення межовими знаками поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) через оголошення у пресі за місцезнаходженням земельної ділянки.

Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) може здійснюватися за відсутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок у випадку їх нез'явлення, якщо вони були належним чином повідомлені про час проведення вищезазначених робіт, про що зазначається у акті прийомки-передачі межових знаків на зберігання.

Крім вищезазначених норм, часто розробник документації із землеустрою складає додаток до такого акта довільної форми, в якому зазначаються причини відсутності підпису того чи іншого власника (користувача) суміжної земельної ділянки. Також, у пакет документів із технічною документацією може бути додано оригінал письмового повідомлення суміжного землекористувача.

За умови вчинення наведених вище дій, які документально підтверджують факт відсутності суміжних землевласників або їх необґрунтованої відмови від підписання, земельну ділянку на підставі такої документації із землеустрою мають зареєструвати у Державному земельному кадастрі.

Пам’ятайте, що самовільне встановлення меж є незаконним і повинно відбуватися лише у присутності власників (користувачів) цієї та суміжних ділянок або уповноважених ними осіб.

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства (ст. 13 Закону України «Про оренду землі»).

Укладення договору оренди земельної ділянки можливе:

 • щодо земель приватної власності;
 • щодо земель державної або комунальної власності.

Залежно від форми власності (приватна, державна, комунальна) передбачено різну процедуру оформлення права користування та різний перелік необхідних для укладення документів.

Підставою для укладення договору оренди державної чи комунальної землі є рішення органу виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. Порядок цієї процедури зазначено статтею 123 Земельного кодексу України.

Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки). Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені статтею 123.

Відповідний орган виконавчої влади у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову в його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проєктів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Що має бути зазначено в договорі оренди землі?

 • інформація про об’єкт оренди (його кадастровий номер, місце розташування та розмір);
 • дата укладення та строк дії договору оренди;
 • також має бути прописаний розмір орендної плати, індексації, спосіб та умови розрахунків, строки, порядок її внесення і перегляду, відповідальності за несплату, а також інші умови, встановлені за домовленістю сторін.

Сторони договору можуть домовитися про встановлення будь-якого розміру орендної плати, але не менше, ніж 3% визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки.

Згідно п. «в» ч. 1 ст. 96 ЗК України, ст. 24 Закону України «Про оренду землі», орендодавець має право вимагати, а орендар повинен своєчасно вносити орендну плату.

Орендна плата може сплачуватися у грошовій формі або у натуральній формі. Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній та комунальній власності, сплачується виключно у грошовій формі.

Якщо договір не містить хоча б одну з істотних умов, у майбутньому він може бути визнаний судом недійсним.

Строк дії договору оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років.

Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути меншим як 7 років.

Договір оренди землі укладається у письмовій формі й за бажанням однієї зі сторін може бути посвідчений нотаріально.

Земельна ділянка за договором оренди землі вважається переданою орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Є рішення щодо збільшення ставки оренди с/г землі до 12%. У наших договорах ставка 5%, це багаторічні насадження за документамами. Чи можуть так кардинально підвищити оренду землі?

Орендна плата є складовою оплати за землю.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку, а також головним документом, який встановлює розмір орендної плати, є договір оренди земельної ділянки.

Відповідно до такого договору, орендодавець (у нашому випадку — орган місцевого самоврядування) зобов’язаний за плату передати орендареві (суб’єкту господарювання) земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та відповідно до вимог земельного законодавства.

Договір оренди земельної ділянки є дійсним лише за наявності в ньому всіх істотних умов (ст. 15 Закону про оренду землі), зокрема:

 • об’єкт оренди (місце розташування, розмір земельної ділянки та кадастровий номер (якщо існує));
 • строк дії договору оренди;
 • орендна плата із зазначенням її розміру, способу та умов розрахунків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату, індексації.

У договорі оренди земельної ділянки мають бути вказані всі дані для розрахунку орендної плати, а саме:

 • розмір взятої в оренду земельної ділянки, що визначається за погодженням з органом місцевого самоврядування;
 • нормативно-грошова оцінка земельної ділянки;
 • розмір орендної плати. Про розмір орендної плати суб’єкту господарювання необхідно домовлятися безпосередньо з органом місцевого самоврядування.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди.

Але, відповідно до пункту 288.5. статті 288 Податкового кодексу України, річна сума орендного платежу:

 • а) не може бути меншою за 3% нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. ( пп. 288.5.1 ПКУ);
 • б) не може перевищувати 12 % нормативно-грошової оцінки земельної ділянки (пп. 288.5.2 ПКУ);
 • в) може перевищувати граничний розмір орендної плати, наведений вище, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

Орган місцевого самоврядування та орендар мають право вносити зміни до діючого договору оренди, зокрема переглядати розмір орендної плати, (відповідно до п. 13 Типового договору оренди земельної ділянки).

Відповідно до положень Типового договору оренди земельної ділянки, розмір орендної плати переглядається у разі:

 • зміни умов господарювання, передбачених договором;
 • зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
 • погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Найчастіше розмір орендної плати переглядається орендодавцем через зміну розміру нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, який безпосередньо впливає на розмір орендної плати, або зміну розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації.

Відповідно до Податкового кодексу України, саме договір оренди є тим документом, в якому визначено розмір орендної плати. Зміни, щодо розміру орендної плати вносяться до договору оренди земельної ділянки, лише за взаємною згодою сторін (ст. 30 Закону про оренду землі).

Внесення змін щодо річної суми орендного платежу оформлюється шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди землі.

Якщо орендарю і орендодавцю не вдалося досягти згоди щодо зміни умов договору оренди в частині оплати, спір вирішується в судовому порядку.

До того часу, доки ви не внесли зміни до діючого договору оренди земельної ділянки (де у Вас зазначена інша ставка орендного платежу), орендну плату ви маєте сплачувати виходячи з розмірів, указаних у нинішньому договорі оренди.

У разі якщо ви не хочете сперечатися з органом місцевого самоврядування щодо розміру орендної плати, то після виявлення ініціативи з боку орендодавця про підвищення ставки орендної плати маєте підписати додаткову угоду, в якій буде визначено нову річну суму орендної плати. Якщо ж ні, то відстоювати свої інтереси та доводити у суді, що така сума є завищеною та не обґрунтованою.

Передачу земель із державної власності в комунальну здійснює орган, який розпоряджається такими землями. Фактично змінюється власник-орендодавець таких земель.

Тож після отримання ділянок у комунальну власність усі питання їх виділення, передання в оренду адресуються до ОТГ, на території якої вони розташовані. Зазначимо: зміна орендодавця не впливає на умови та не припиняє дію укладених договорів оренди земельних ділянок (далі – договір), якщо інше не передбачено таким договором (ст. 32 Закону від 06.10.98 № 161-XIV «Про оренду землі»).

Тобто передача земель до ОТГ (зміна розпорядника, тобто орендодавця) не означає автоматичну зміну умов або дострокове припинення договору. Такі обставини можуть бути, якщо це прямо передбачено Вашим договором. Тому необхідно перевірити свої договори на наявність чи відсутність умови про зміну орендодавця. Якщо у договорі взагалі не прописано положень про зміну орендодавця, то діятиме правило відсутності впливу на договір.

Відповідно, до ОТГ перейдуть права та обов’язки попереднього розпорядника земельної ділянки, щодо якої укладено договір (оренда, емфітевзис, сервітут). У разі переходу права власності від держави до громади або навпаки, публікується повідомлення у друкованих ЗМІ, у якому вказуються кадастрові номери, місце розташування та площі земельних ділянок (ст. 148 ЗК). Так, наприклад, ОТГ має інформувати всіх орендарів на території, що їй належить, про те, що їхні об’єкти оренди (конкретні ділянки) передано актом приймання-передачі до комунальної власності. Вносити зміни до договору та вказувати нового орендодавця – необов’язково. Зміни стосовно нового власника/розпорядника земельної ділянки вносяться до договору виключно за згодою сторін (ст. 148 ЗК). Тобто сторони вирішують самі, чи треба укладати додаткову угоду із зазначенням нового/належного орендодавця.

Наприклад: ОТГ отримало від Держгеокадастру земельну ділянку сільськогосподарського призначення, що розташована за межами населеного пункту. Відповідно, дія договору укладеного між особою і Держгеокадастром не припиняється (якщо інше прямо не визначено в договорі).

З моменту передачі земельної ділянки до ОТГ, з усіх питань щодо користування варто звертатися до нового власника/розпорядника – ОТГ, адже до них переходять права та обов’язки попереднього власника земельної ділянки за чинними договорами оренди. За згодою сторін договору оренди, до договору можуть бути внесені зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки.

Завантажити збірку

Кому належить земля в Україні?

В Україні понад 60 млн га землі. Із них 42,7 млн га - понад 70% - це земля сільськогосподарського призначення. При цьому йдеться про дуже родючі ґрунти. Близько 40% с/г землі в Україні - це чорноземи.

Під дією мораторію на купівлю-продаж землі перебуває понад 41 млн га - за винятком тих, що виділені для ведення підсобного та особистого селянського господарства, садівництва та городництва. Із них більше 31 млн га - це земля у приватній власності, з якої майже 28 млн га - приватні паї. У державній та комунальній власності - понад 10 млн га.

Власників земельних паїв нині трохи менше 7 мільйонів. Тобто відкриття ринку землі напряму стосуватиметься одного з шести українців. Проте кількість землевласників та землекористувачів в Україні перевищує 25 млн.

Виробники на Півдні України​

володіють землею с.г. призначення
впевнені, що їх земля оформлена належним чином
не будуть продавати свою землю у наступні 2-3 роки​
не підтримують відкриття ринку землі у 2021 році​

Джерело даних: Клієнтки та клієнти UHBDP, річне опитування 2021

Детальне дослідження