Висновки

UHBDP співпрацював з 26 компаніями для реалізації програми щодо стимулювання закупівель (Е-voucher). Програма дозволила малим та середнім виробникам отримати доступ до 12 категорій продуктів (різноманітні товари, включаючи саджанці, добрива, засоби захисту рослин, еко-технології тощо). Програма впроваджувалась протягом чотирьох сезонів 2017-2020 років,в рамках якої знижки були надані 2 680 унікальним клієнтам. Ці клієнти придбали 11 882 різноманітних товарів на суму близько 931,641 канадських доларів. Завдяки особливостям  програми, 32% від цієї суми, або 305,698 канадських доларів, було надано як знижку виробникам від UHBDP. У  дослідженні, присвяченному програмі, надано детальний опис того, як вона працювала задля доставки високоякісних матеріалів дрібним товаровиробникам.  Воно розкриває суть та цілі програми, а також деталі впровадження. Дослідження аналізує вплив як на товаровиробників, так і на роздрібних продавців (рітейлерів), надає інструкції і рекомендації щодо використання ваучерів у майбутніх проектах.

Впровадження

Український аграрний сектор має величезні природні та людські ресурси, які роблять значний внесок до ВВП України. Тим не менш, сектор стикається з проблемами відтоку робочої сили, низької продуктивності та повільністю реформ. Цей розрив у поєднанні із застосуванням недосконалих методів та неналежних бізнес-моделей, що застосовуються МСФ, призводить до зниження врожайності сільськогосподарських культур, прибутків і, як результат – зниження доходності бізнесу. UHBDP мав на меті подолати цю прогалину, забезпечивши стійкі доходи  фермерів та МСП, сприяючи збільшенню щорічних продажів до 65,5 мільйонів канадських доларів, а обсягів плодоовочевого виробництва – до 141,650 тон. Проект досяг запланованих показників, надаючи доступ до інформації та знань, покращуючи ланцюг створення доданої вартості від виробництва до продажу, залучаючи різних учасників ринку на всіх етапах. Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) сприяв економічному зростанню та розвитку 44 000 малих та середніх фермерських господарств (МСФ) та малих та середніх підприємств (МСП) півдня України. UHBDP фінансувався Міністерством Зовнішніх Справ Канади (Global Affairs Canada, GAC) і використав 19 мільйонів канадських доларів для залучення цільових клієнтів до розширення ринкових зв'язків, програм стимулювання, інвестиції в соціальні зміни, розробки програм гендерного та екологічного спрямування та нарощування бізнес-потенціалу. Метою Проекту було збільшення доходів МСФ та МСП та обсягів їх виробництва. Проект досяг цієї мети за допомогою наступних компонентів:

  • фонд стимулювання закупівель (електронні ваучери);
  • зустрічні гранти;
  • навчання з питань виробництва, збору врожаю та післяврожайної доробки продукці, розвитку потенціалу;
  • зміцнення можливостей бізнесу та ринкових зв'язків МСФ, МСП;
  • розвиток кооперативів; і, нарешті,
  • компетенції робочої сили.