Минулого тижня відділ раціонального природокористування UHBDP ініціював опитування по еко-технологіям, які розміщені у новому інтерактивному каталозі.

Ми вдячні за приділений час всім, хто пройшов опитування та презентуємо його результати.

Підвищення родючості ґрунту та засобам захисту від шкідників опитані приділили досить велику увагу, поряд з технологією сидерації та феромонних пасток, фермери також використовують золу, біоферментатор, а у захисті – залучають хижаків шкідливих комах – ентомофагів.

По засобам раціонального використання природних ресурсів, респонденти віддали перевагу крапельному зрошенню, а також мульчуванню природними компонентами та збору дощової води. Найпопулярнішими технологіям щодо утилізації органічних відходів стали біодеструктори стерні, гуміреактор та ворошитель компостних буртів.

Фермери також активно впроваджують комплексні еко-технології: роблять сівозміни, використовують теплиці та парники, перевіряють пестициди та агрохімікати у Державному реєстрі, а також турбуються про енергетичну ефективність господарства, використовуючи піролізні котли та біогаз.

Сподіваємося, що у майбутньому такі еко-технології будуть ставати доступнішими для широкого загалу фермерів, бо той хто розуміє вигоди – починає використовувати.