Інтерес до виробництва меду в Україні надзвичайно високий. Нажаль, сьогодні бджоли масово гинуть через інтенсивні технології, які застосовують сільгоспвиробники. Використання хімічних препаратів впливає на здоров’я, силу та розмір бджолиної сім’ї, в результаті чого бджолярі недоотримують урожай продукції, а на ринок потрапляє неякісна продукція. Українці практично не знають, де придбати мед високої якості.

Тому головна мета бджолярів – дати користувачеві екологічно чисту продукцію, адже мед є одним із тих продуктів харчування, які особливо цінуються в народі через свої цілющі властивості.

Для отримання якісного меду, як відомо, потрібно утримувати повноцінну пасіку на безпечній відстані від сільськогосподарських угідь та без застосування антибіотиків. Оскільки бджоли мають прямий контакт з оточуючим середовищем, то очевидно, що  на їх здоров’я, чисельність впливає цілий ряд факторів. Тут можна згадати і погану екологічну ситуацію, і значне поширення вірусно-бактеріальних патогенів, і наслідки профілактично-лікувальних заходів з боку пасічників. Від всіх цих чинників залежить якість самого меду. А значить, існує пряма загроза нормальному функціонуванню організма людини, яка його вживає в готовому вигляді.

Суспензія хлорели - сучасний метод підвищення стійкості бджолиних сімей

Одним із сучасних методів підвищення стійкості бджолиних сімей до негативних зовнішніх чинників і, як наслідок, екологічної безпеки продукції бджільництва, є використання екологічно-чистих комплексів. Новим яскравим представником цієї групи біологічно активних добавок є суспензія хлорели.

Дослідженнями встановлено, що при застосуванні суспензії хлорели в бджільництві у матки починається більш інтенсивне яйцевідкладання, а сім'я швидко починає нарощувати силу, збільшується резистентність до хвороб, має підвищений імунітет, який передається всім поколінням бджіл за сезон та зменшується стрес навантаження, швидше виводяться токсичні елементи з організму, нормалізується мікрофлора травного тракту бджіл та бджолосім’ї в цілому. Застосування хлорели під час всього літнього періоду, сприяє працездатності бджіл і, як наслідок, призводить до збільшення медозбору. 

Хлорела - цінний корм і стимулятор в бджільництві.

Штучна підкормка (в основному цукри) містить мало білка та вітамінів, тому харчування суспензією хлорели після зимового періоду і в травні перед початком першого медозбору зміцнює силу бджолосімей, підвищуючи медозбір до 40%.

Перші випробування з хлорелою в бджільництві

Перші випробування з хлорелою в бджільництві проводилися в Узбекистані ще в 1968 -1976 роках. В результаті використання суспензії хлорели у бджіл був придбаний імунітет, який передавався на всі покоління бджіл за сезон, знижується захворюваність на кам’яний розплід, бактеріальні та вірусні хвороби. Посилюється стійкість бджіл при контакті їх з отрутохімікатами після обробки садів і полів від шкідників. У стимуляції бджолиних сімей суспензія інший раз підтверджує високу біологічну цінність хлорели, яка яскраво проявляється навіть на фоні таких унікальних природних продуктів, як нектар та прополіс, які використовують бджоли.

Згодовувати суспензію хлорели необхідно 0,7-0,5 л цукрового сиропу: 0,3-0,5 л суспензії хлорели на одну сім’ю після зимового періоду та в травні перед початком першого медозбору. Згодовування бджолам відбувається через напувалки. Цієї кількості буває достатньо для того, щоб матка відразу ж починала інтенсивніше відкладати яйця і сім'я швидко набирала силу. Постійна наявність хлорели у воді протягом всього літнього періоду та медозбору безумовно сприяє підвищенню імунітету та працездатності бджіл і, як наслідок, збільшенню медозбору, а надалі виходу товарної продукції.

Використання хлорели в якості заміни пилку

На сучасному етапі у 2018 році були проведені дослідження із застосуванням суспензії хлорели за лабораторних умов в ННЦ «Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича» в м. Київ. В лабораторії технологічних та спеціальних заходів профілактики хвороб бджіл досліджено вплив дворазового з інтервалом в 7 днів згодовування разом з 50% цукровим сиропом суспензії хлорели в різних концентраціях на тривалість життя льотних бджіл, ізольованих в садки. Досліди проведені на льотних бджолах літньої генерації бджіл, відібраних у садки безпосередньо перед дослідом. Піддослідні бджоли утримувались у садках в термостаті при температурі 34-35 С (рис.1) на 50% цукровому сиропі. Облік смертності бджіл проводився кожні два-три дні. Корм поповнювався за потреби. Бджоли утримувались до кінця природного відмирання бджіл. Вихідну (маточну) суспензію хлорели отримували безпосередньо перед дослідом з ТОВ «Фермерського господарства» «У Самвела», що займається культивуванням водоростіштаму Chlorella vulgaris ІФРNo С-111 (марка А, ТУ У 03.0-37613791-001:2017) та Chlorella vulgaris BIN.

Визначення впливу дворазового згодовування суспензії хлорели з цукровим сиропом на тривалість життя бджіл визначали декількома варіантами.

Також визначали вплив згодовування живої та дезактивованої хлорели з сиропом на тривалість життя бджіл:

Встановлено, що дворазове згодовування бджолам суспензії хлорели в 100, 50 і 20% концентраціях прискорює відмирання бджіл, при цьому смертність тим вища, чим вища концентрація. Найшвидше відмирали бджоли в двох дослідах при використанні 100% концентрації (вихідної, маточної суспензії хлорели без розведення).

Враховуючи отримані результати, було закладено дослід з визначення впливу на смертність бджіл згодовування цукрового сиропу з більш низькими концентраціями (10, 5 та 1%) хлорели в живому стані та інактивованому високими температурами (5%). Встановлено, що всі із досліджених концентрацій від початку досліду (з 16.07) і аж до 17-ї доби (до 3.08) суттєво не прискорювали, але і не уповільнювали відмирання піддослідних бджіл. Одначе з 17-ї доби всі із досліджених концентрацій (10, 5 та 1%) суттєво (від 13,98 до 19,99%) уповільнюють порівняно з контролем (зі згодовуванням сиропу без хлорели) відмирання піддослідних бджіл, але найнижчою смертність була у варіантах зі згодовуванням найнижчої із випробуваних концентрацій (1%) та інактивованої (5%).

Висновки

Дослідження впливу згодовування бджолам разом з цукровим сиропом у концентраціях хлорели (10, 5 та 1%) та інактивованої (5%) показало, що всі із досліджених концентрацій аж до 17-ї доби від початку досліду не прискорювали, але суттєво і не уповільнювали відмирання піддослідних бджіл. Однак з 17-ї доби всі із досліджених концентрацій (10, 5 та 1%) суттєво (від 13,98 до 19,99%) уповільнюють порівняно з контролем (зі згодовуванням сиропу без хлорели) природне відмирання піддослідних бджіл. При цьому найнижчою смертність була у варіантах зі згодовуванням найнижчої із випробуваних концентрацій (1%) та інактивованої (5%).

Хлорела може використовуватись у найменшій із випробуваних концентрацій (1%) в активному стані чи інактивованому стані (5%) за умови дворазового згодовування разом з цукровим сиропом для уповільнення відмирання бджіл. Доцільно використовувати весною після обльоту бджіл та в першій половині літа в умовах дефіциту білкового корму.

За матеріалами сайту oGorodniki.