Відомо, що в середньому 20-25% площ посадки картоплі використовується для ранньої картоплі. В останні роки рання картопля поставляється на ринок на 15-20 днів раніше завдяки впровадженню нових методів вирощування і поліпшення технології, а також збільшенню обсягу фінансових вкладень.

Рання картопля має високу біологічну і харчову цінність і підходить для вирощування як на присадибних господарствах, так і на невеликих площах фермерських господарств. На півдні України рання картопля дозріває в кінці травня-на початку червня. В якості першого весняного овочу рання картопля дає найбільшу врожайність і економічний ефект.

Першою вважливою умовою отримання високого і стабільного врожаю ранньої картоплі є вибір ранніх сортів з високою потенційною врожайністю. Друга умова – посадка однаково пророщених бульб в парниках тунельного типу без опалення з використанням мульчувальної плівки або посадка з мульчуванням ґрунту з плівкою або без укриття агроволокном.

Надземні органи картоплі можуть витримувати короткострокові зниження температури від -1 до -1,5°C (табл. 1). У той же час, температура на півдні України у квітні рідко опускається нижче 0°C, і використання парників забезпечить достатній захист рослин.

Необхідно підкреслити, що коли висаджуються великі бульби, часто від вторинних бруньок утворюються додаткові пагони. Це призводить до затримки дозрівання ранньої картоплі на 15-25 днів, що збігається з появою на ринку ранньої картоплі, вирощеної традиційним способом, та знижує прибутковість культури.

Коли висаджуються попередньо пророщені бульби, поява сходів прискорюється на 6-10 днів раніше, ніж без пророщування. Оптимальна температура для пророщування бульб – 14-16°C або навіть 18-25°C (табл. 1).

Таблиця 1. Вплив температури на ріст і розвиток ранньої картоплі (° C)

Рання картопля пред'являє помірні вимоги до відносної вологості повітря (75-80%), віддає перевагу теплим, легким та середньо-суглинковим ґрунтам. Не рекомендується вирощування ранньої картоплі на вологих, погано дренованих, холодних і важких глинистих ґрунтах. Мінімальний рівень pH 5,5, оптимальний – рН 6,0-7,0. Кислі ґрунти із рН ≤4,8 призводять до порушення ростових процесів, а лужні – негативно позначаються на якості шкірки картоплі.

Вирощування ранньої картоплі. Рання картопля вирощується з використанням стандартних технологій. Час збирання ранньої картоплі головним чином залежить від скоростиглості сорту незалежно від того, чи посадковий матеріал пророщували перед посадкою, чи ні. Останнім часом набуває популярності відносно нова технологія – вирощування ранньої картоплі в «термосі» (мульчувальна плівка на землі і ще одна плівка або агроволокно на дугах) або в неопалюваних парниках з мульчуванням або без мульчування.

Якість насіннєвої картоплі. Для отримання ранньої картоплі необхідно використовувати фізіологічно зрілі бульби. Фізіологічно не стигла насіннєва картопля дає меншу кількість пагонів, ніж фізіологічно зріла, що призводить до меншої кількості бульб у рослини. Зазвичай, поява тільки одного проростка на бульбі під час пророщування є одним з надійних способів виявлення фізіологічно не стиглих бульб (мал. 1).

Фізіологічно стара картопля має низький біологічний потенціал і не повинна використовуватися як насінневий матеріал. Такі рослини погано розвиваються, і це в кінцевому підсумку призводить до серйозного зниження врожайності.

Мал. 1. Фізіологічно молоде насіння з явним апікальним домінуванням (ліворуч); активний ріст корінців свідчить про низьку потенційну продуктивність (в центрі); фізіологічно старі бульби з вузлуватими проростками – дуже низький біологічний потенціал (праворуч).

Попереднє пророщування насіннєвої картоплі. При вирощуванні ранньої картоплі пророщування бульб є важливим етапом. Дуже важливо, щоб паростки не були надто довгими, що робить їх сприйнятливими до поломки під час підготовки і посадки. Для пророщування бульби вистилаються в добре провітрюваних приміщеннях із розсіяним світлом, при температурі 12-15°C і високій відносній вологості повітря – 85-90%. Попереднє пророщування прискорює фізіологічні та біохімічні процеси в бульбі і збільшує кількість поживних речовин навколо бруньок.

Для ранньої картоплі, яка вирощується в парниках і «термосі», попереднє пророщування починають в грудні-січні. У практиці процес попереднього пророщування займає 30-60 днів:

Активність проростання насіннєвого матеріалу слід перевіряти 2-3 рази – видаляються пошкоджені або хворі бульби, особливо ті, у яких слабкі, витягнуті та з більшою кількістю корінців- паростків.

Оптимальна температура для порушення періоду спокою бульб – 18-20°C протягом 7-10 днів. Якісні пророщені бульби мають короткі (0,5-2,0 см), товсті, жорсткі, зеленого або пурпурного кольори пагони (табл. 5). Сходи попередньо пророщених бульб з'являються на 10-15 днів, відповідно дозрівають вони на 2-4 тижні раніше, ніж непророщені бульби.

Мал.2. Фізіологічно зрілі насіннєві бульби з якісним проростанням

Рання картопля дуже добре реагує на внесення гною. Картопля – добрий попередник для всіх овочів – за винятком томатів і баклажанів. Зверніть увагу, що картопля не повинна повертатися на те ж місце протягом як мінімум 4 років.

Підготовка ґрунту. Підготовка ґрунту починається в кінці попереднього сезону з дискування або дрібної оранки. Потім проводиться основний обробіток на глибину 30-35 см восени і передпосівна обробка ґрунту – як тільки ґрунт досягає зрілості.

Посадка ранньої картоплі. Рекомендується використовувати тільки здорову і сертифіковану насіннєву картоплю. Ранні сорти починають утворити бульби через 15 - 20 днів після появи сходів. При вирощуванні в «термосі», врожай готовий до збирання через 55-60 днів після посадки; в парниках – приблизно через 50 днів.

Дуже ранні і ранні сорти висаджують за схемою 70 × 25 см, середньостиглі – 70 × 30 см, глибина посадки – 6-10 см. Кількість насіннєвого матеріалу залежить від розміру бульб, в цілому, оптимальні характеристики бульби для посадки – 50-70 г середня маса і 30-55 мм в діаметрі. Виходячи з цього, приблизно на 1 га потрібно 2 400-3 000 кг насіннєвого матеріалу.

Мульчуюча плівка. Мульчування з плівкою – це поширена практика вирощування ранньої картоплі, яка використовується для запобігання росту бур'янів, збереження ґрунтової вологи, підвищення  температури ґрунту, покращення мікробіологічної активності та мінералізації органічної речовини. Встановлено, що застосування біорозкладної плівкі для мульчування дозволяє підвищити температуру ґрунту на 4-6°C, економія зрошувальної води складає 30%, повністю виключає необхідність проводити гербіцидні обробки (чорна плівка).

Ще однією важливою особливістю біорозкладної плівкі для мульчування є відсутність потреби у збиранні та утилізації плівки. Зазвичай, перед у збиранням картоплі мульчувальна плівка видаляється вручну або механічно та утилізується. Використання біорозкладної плівки дозволяє уникнути цих процесів. Як показують розрахунки, приблизна вартість придбання поліетиленової плівкі для мульчі – 8000 грн/га, а також 5400 грн/га –  на збирання та відправку на утилізацію. Приблизна вартість біорозкладної плівкі для мульчування становитиме 11700 грн/га.

Застосування біорозкладної плівкі для мульчування дозволяє провести збирання картоплі в середньому на 10 днів раніше. При використанні плівкі для мульчування на початкових фазах розвитку картоплі необхідно звернути увагу, щоб всі стебла вийшли з-під плівки. Для вирощування ранньої картоплі, IMMER Group рекомендує використовувати біорозкладну плівку чорного кольору товщиною 10-15 мкм.

Зрошення. Картопля добре росте при прохолодній і вологій погоді. Тому на початкових етапах росту і розвитку рання картопля не потребує води у великій кількості. Однак, по мірі росту підвищується потреба в воді, досягаючи піку під час цвітіння та росту бульб.

Сумарна потреба води, що необхідна для доброго врожаю ранньої картоплі,  становить 260- 280 мм. У звичайні роки дефіцит опадів становить 60-80 мм, а в умовах сухої весни дефіцит може сягати 120-160 мм, і цей дефіцит опадів слід компенсувати 1-4 поливами. Своєчасне зрошення збільшує врожай картоплі в середньому на 30%.

Добриво. Добриво значно впливає як на урожайність, так і якість бульб. В умовах традиційного (конвенціонального) землеробства з урожаєм 10 т/га виноситься 29кг N, 5кг Р та 30кг К. Оптимальні результати досягаються, коли під ранню картоплю вноситься N120-150  P100-150  K200- 250  або при наявності органічних добрив – 40 т/га компосту + N80  P80  K80. Існує пряма кореляційна залежність між урожаєм ранньої картоплі і вмістом азоту в ґрунті з мінеральних і органічних добрив.

При вирощуванні ранньої картоплі в «термосі» весь обсяг органічного добрива, плюс від 1/3 до 1/2 NPK вноситься під основний обробіток ґрунту, а решта шляхом фертигації – в 3-4 поливах з інтервалом у 2 тижні. У парниках органічні добрива застосовуються при основному обробітку ґрунту, а мінеральні добрива (NPK) вносяться через фертигацію в п'яти рівних нормах 10-денним інтервалом.

Шкідники і хвороби. Рання картопля уражається тими ж хворобами і шкідниками, що й звичайна, тому заходи боротьби з ними аналогічні.

Збирання ранньої картоплі. Згідно стандартів рання картопля має наступні характеристики:

У південних регіонах України ранню картоплю, вирощену в «термосі» або в парниках, можна збирати з середини травня до початку липня. В той же час традиційну картоплю без попереднього пророщування починають збирати в другій половині червня. Врожайність ранньої картоплі залежить від технології вирощування, системи землеробства і способу збирання і, зазвичай, становить 10-15 т/га, врожай з рослини – 200-300 г.

Традиційно перед початком збирання вручну збирається агроволокно і мульчувальна плівка. При використанні біорозкладної мульчувальної плівки забирається тільки агроволокно, а мульчувальна плівка залишається і заробляється у ґрунт.

Зберігання. Оскільки бульби збирають ще з м’якою, тонкою і незрілою шкіркою, вони дуже схильні до пошкодження. Тому всі операції під час збирання, мийки, упаковки та транспортування повинні бути дбайливими. Рання картопля має відносно високий вміст води і значно більш низький вміст сухих речовин, ніж фізіологічно зрілі бульби. Частота дихання молодих бульб приблизно в чотири-п'ять разів більше, ніж у зрілих бульб. Щоб мінімізувати втрати, викликані диханням, рання картопля, зазвичай, зберігається в холодильних машинах. Вона також може зберігатися протягом короткого періоду (до 2-х діб) в господарстві перед транспортуванням. Ідеальна температура короткострокового зберігання – 4°C. Невідповідні умови зберігання призводять до швидкого псування якості бульб (протягом декількох днів).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ РАННЬОЇ КАРТОПЛІ

Найбільш дорога, але найбезпечніша система для ранньої картоплі – високі парники тунельного типу без опалення з використанням мульчувальної плівки.

Більш економна система – мульчування ґрунту з або без укриття агроволокном. В даній системі отримують в основному однорідні великі бульби, але із середньою врожайністю.

Алішер Нурмухаммедов