Відповідно до вимог Закону України № 2639 від 06.12.2018 «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» (далі - Закон), оператори ринку харчових продуктів мають подбати про споживачів та забезпечити їм можливість здійснювати свідомий вибір продуктів харчування.

Наразі в Україні діє перехідний період, за час якого господарства, що виводять продукти харчування на ринок мають змогу використати вже надруковані етикетки та пакування, що мають маркування та подбати про виконання вимог Закону. Тривалий перехідний період закінчується 5 серпня 2022 р. І до цієї дати оператори ринку харчових продуктів вже мають визначитись з тим, що та в який спосіб за Законом мають повідомляти споживачам, завершити всі підготовчі роботи та почати маркувати продукти харчування з урахуванням встановлених вимог. А виготовлені у перехідний період продукти харчування залишаються у обігу до завершення встановленого виробником періоду споживання.

Звісно Законом передбачена відповідальність операторів ринку харчових продуктів за обіг продуктів харчування, маркування яких не відповідатиме встановленим вимогам. Оператори ринку харчових продуктів, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність у межах діяльності, яку вони провадять, відповідно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин".

Зрозуміло, що штрафні санкції не стали меншими. Так наприклад за реалізацію харчових продуктів, маркування яких не відповідає законодавству, якщо це створює загрозу для життя та/або здоров’я людини або тварин, - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 30 мінімальних з/п., на ФОП - у розмірі 20 мінімальних з/п. Аналогічний розмір штрафних санкцій передбачено за ненадання інформації споживачеві щодо речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні реакції або непереносимість. І навіть за реалізацію харчових продуктів, маркування яких не відповідає законодавству, навіть, якщо це не створює загрози для життя та/або здоров’я людини або тварини, - передбачено накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 5 мінімальних з/п, на ФОП - у розмірі 3 мінімальних з/п.

Звісно, об’єм обов’язкової інформації що має бути наданий споживачу різниться в кожному окремому випадку, проте, якщо говорити про наприклад первинну, оброблену чи перероблену продукцію рослинництва, що не є напоями із вмістом спирту етилового, можна умовно виділити 2 варіанти маркування: 

Так, з урахуванням винятків (позначених *), щодо фасованих харчових продуктів, обов’язковою для надання є наступна інформація:

 1. Назва харчового продукту (вимоги у Ст. 11 Закону);
 2. Склад продукту або Перелік інгредієнтів*1 (вимоги та винятки у Ст. 12-14 Закону);
 3. Алергени. (вимоги у Ст. 15 та додатку 1 до Закону.
 4. Кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у випадках, передбачених цим Законом;*1 (вимоги та винятки у Ст. 16 Закону)
 5. Кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання (Ст.17 Закону) ;
 6. Мінімальний термін придатності що позначається написом “Краще спожити до” або граничний термін придатності, що позначається написом “Вжити до” у випадку продукції, що швидко псується (Ст.18 Закону);
 7. Будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання*1 (за потреби); (за необхідності. Докладніше - Ст 19 Закону);
 8. Найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, а для імпортованих харчових продуктів - найменування та місцезнаходження імпортера;*1
 9. Країна походження або місце походження - у випадках, передбачених статтею 20 цього Закону;*1 (Ст. 20 Закону);
 10. Інструкції з використання - у разі якщо відсутність таких інструкцій ускладнює належне використання харчового продукту;*1 (Ст. 21 Закону);
 11. Інформація про поживну цінність харчового продукту*2 (Вимоги, виключення, правила викладення та розрахунок дивись Статті 23-27);
 12. Інформація щодо наявності у харчовому продукті ГМО (р.2,3 Ст. 6 Закону). 

*1 - виключення для пакувань, що мають площу для маркування меншу ніж 10 см²
*2 - виключення для пакувань, що мають площу для маркування меншу ніж 25 см²

По відношенню до нефасованої продукції, що реалізовується насипом і пакується у місці продажу обов’язковою для надання у безпосередній близькості до продукції, є лише інформація щодо:

 1. назви харчового продукту;
 2. алергенів.

Але на вимогу споживача, оператор ринку харчових продуктів, який реалізує нефасований харчовий продукт, все одно має надати обов’язкову інформація, щодо зазначеного нижче: 

Ця інформація може бути надана у доступній формі, (наприклад - у безпосередній близькості до продукції прикріплена етикетка з транспортної тари чи супровідний лист на продукцію):

Також у Законі встановлені вимоги до мови маркування, мінімально допустимого розміру малих букв маркування, взаємного розташування інформаційних блоків маркування. 

Для вашої зручності нижче наведена візуалізація компонування та викладення інформації на етикетках малого (до 10 см2 та більшого розміру). Якщо вам необхідна допомога у формуванні необхідного об’єму інформації для етикетки - звертайтесь.

Розмір штрафів за неправильне маркування:

Відповідно до ст. 65 ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин», оператори ринку несуть відповідальність за такі правопорушення: