Така важлива складова економіки України, як сільськогосподарське виробництво, є сферою прикладання зусиль фермерів, якими опікується Проект UHBDP на Півдні України. При цьому завжди слід мати на увазі, що всі ресурси, необхідні для цього виробництва, не можна розглядати, як невичерпні чи гарантовані наперед. Невиконання умови сталого/стійкого розвитку сільського господарства з часом може призвести до падіння родючості ґрунту та зменшення врожайності культур.

Це положення має особливе значення для наших фермерів, оскільки саме захист та раціональне використання оточуючого середовища дозволяє захистити саму основу життя як нинішнього, так і майбутніх поколінь.

Стійке/стале ведення сільського господарства дозволяє одночасно захистити навколишнє середовище, забезпечити здоров'я населення, розвиток людських спільнот і благополуччя тварин при забезпеченні можливостей зростання доходності фермерських господарств. Воно адаптує та приймає найкращі досягнення практичного досвіду органічного землеробства та нових технологій, і при цьому на новому, сучасному рівні використовує практичний досвід з минулого, що підтвердив свою корисність.

Які риси притаманні для стійкого сільського господарства? Воно:

Як працює стійке сільське господарство? Воно:

Економічна, соціальна і екологічна функції сталого сільського господарства є взаємопов'язаними і всі вони є одночасно необхідними для стійкості.