Щодо сертифікації господарств з виробництва первинної продукції рослинницького походження на відповідність стандарту GlobalG.A.P..

GlobalG.A.P. – це стандарт, який був створений Асоціацією європейських роздрібних торговців сільськогосподарською продукцією (EUREP), з метою гарантувати безпечне виробництво здорових необроблених продуктів харчування (овочів, фруктів, риби, м'яса, молочних продуктів) та декоративних рослин, а також сприяти застосуванню сталих методів ведення сільського господарства.

Навіщо

GlobalG.A.P. є міжнародним визнаним стандартом сільськогосподарського виробництва для безпечного і сталого виробництва продуктів харчування. Сертифікація допомагає поліпшити на підприємстві систему соціального управління, застосувати належні сільськогосподарські практики та сприяє підвищенню авторитету серед постачальників і покупців. Вся система GlobalG.A.P. побудована на постійному аналізі ризиків різних ланок господарювання: управління виробничою ділянкою, водокористування, охорона праці, система удобрення, система захисту, охорона навколишнього середовища, виробничі умови збирання, післязбиральна доробка, зберігання продукції

Переваги від впровадження GlobalG.A.P.:

Хто може отримати послугу сертифікації

Стандарт призначений для впровадження первинними виробниками сільськогосподарської продукції, постачальниками і фермерськими господарствами, які знаходяться на початку харчового ланцюга. Впровадження GlobalG.A.P. необхідне в першу чергу виробникам, які планують експортувати продукцію в країни Європи, США, Індії, Японії, Таїланду, Китаю та ін.

Структура стандарту. Як розібратися

GlobalG.A.P. Стандарт IFA V5 побудований на системі модулів, що дозволяє виробникам отримати сертифікат для декількох видів продукції в одному аудиті. Він складається з:

Стандарт побудовано у модульній структурі, що дозволяє уникнути зайвих вимог, що не відносяться до сфери виробництва конкретного продукту, та має наступні частини:

Щоб отримати сертифікат, виробники повинні відповідати всім КТКВ, що стосується їх діяльності. Наприклад, щоб отримати GlobalG.A.P. Сертифікат IFA Fruit & Vegetables Standard, сільськогосподарський виробник суниці або картоплі або яблук повинен відповідати КТКВ базового модуля “ЗСД”, КТКВ модуля “Рослинництво” та КТКВ підмодуля “Фрукти та овочі”.

Мінімально допустимі умови сертифікації

GlobalG.A.P. базується на принципі самооцінки – це відповідальність виробника досягти відповідності з усіма контрольними точками. Потім відповідність перевіряється незалежною третьою стороною – сертифікаційним органом.

GlobalG.A.P. має три типи контрольних точок (КТ):

  1. Основні вимоги.
  2. Другорядні вимоги.
  3. Рекомендації.

Для того щоб пройти сертифікацію за стандартами GlobalG.A.P. необхідно виконати усі КТ, що мають тип “Основна вимога” та 95% КТ що мають тип “Другорядна вимога”. Для КТ, що має тип “Рекомендація” необхідний мінімум не встановлений, але виконання цих КТ свідчить про зацікавленість господарства, що йде на сертифікацію у впроваджені найкращих світових практик.

Варіанти сертифікації

Заявники можуть подати заявку на сертифікацію в будь-якому з 2 варіантів (індивідуальна або групова сертифікація виробників по GlobalG.A.P. або за еквівалентною схемою).

ВАРІАНТ 1

Індивідуальна сертифікація.

ВАРІАНТ 2

Група виробників заявляють бажання на групову сертифікацію

Шлях до сертифікації покроково

Етапи розробки та сертифікація системи Global G.A.P. включають:

На кожному з етапів господарство може залучити зовнішніх консультантів для отримання допомоги у впроваджені вимог стандарту, навчанні тощо.

Автор: Андрій Гармаш