Тому все більшу частку ринку займають менш токсичні засоби стримування шкідників та нові матеріали і пристрої для їх застосування, зведення яких в систему і складає підхід під назвою інтегрованого захисту рослин (ІЗР).

Як визначено в Законі України «Про захист рослин», «інтегрований захист рослин - комплексне застосування методів для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до невідчутного господарського рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкодочинності, ії корисних організмів, енергозберігаючих та природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну рівновагу довкілля».

Інтегрований захист рослин – це система  боротьби з шкідниками, яка:

Шість основних складових ІЗР.