Визначити без приладу, що рослинам потрібен полив, є доволі проблематично, тому для забезпечення оптимального водного режиму рослин доцільно використовувати вимірювальні прилади для визначення вмісту вологи у ґрунті.

Основні види таких приладів і особливості їх застосування розглянемо в цій статті.

Контроль вологості ґрунту - важливий момент у визначенні необхідності поливу. Для вірного вибору контрольного приладу, який найбільше підходить для застосування у конкретних умовах господарства, доцільно мати уяву про їх принципи дії та особливості застосування. Слід не забувати, що водний режим рослин залежить не лише від вологості ґрунту, але й від інших факторів, зокрема, інших характеристик самого ґрунту, температури повітря, рівня сонячної радіації, фізіологічного стану самих рослин і т.п. Самі прилади потребують вірного встановлення для отримання надійних даних.

Найпростішій, і водночас один з найбільш точних методів є ваговий, при якому вміст вологи у зразку ґрунту визначається за різницею ваги початкового зразка та того ж зразка після того, як під дією нагрівання зі зразка буде видалено вологу. Класичний ваговий метод полягає у сушінні проби ґрунту в термостаті при 105 градусах до постійного значення маси протягом 8 годин. Прискорений ваговій метод сушіння йде з використання спиртового випалювання ґрунту. При цьому проба ґрунту змочується спиртом і обпалюють при дефіциті кисню в спеціальних бюксах. Органіка з ґрунту при згорянні спирту практично не вигоряє (розбіжності складають до 1,5%), а про вміст вологи судять за різницею мас проби до і після випалювання. Основними недоліками вагового методу є неможливість проведення аналізу на місці, необхідність окремого відбору проб і, головне, досить тривалий час для отримання результату, що робить такий спосіб непридатним для застосування в системах автоматичного поливу. Такі прилади коштують від 150-600 у.о.

Тензіометричний метод визначення вологості ґрунту заснований на здатності ґрунту поглинати з навколишнього середовища вологу до повного насичення. Сам прилад, який називається «тензіометр», конструктивно є замкнутою посудиною у вигляді трубки з певним обсягом води, сполученим з ємністю, де розташовується проба ґрунту або яка вміщується у сам ґрунт. Одна зі стінок приладу виконана у вигляді мембрани, здатної відхиляться під дією розрядження, викликаного силою всмоктування ґрунту. Ступінь відхилення мембрани від нульової позначки є індикатором вологості зразка ґрунту. Недоліком таких приладів є необхідність своєчасно заливати їх рідиною та низька міцність самої конструкції, встановлення якого потребує ретельності і не є простим, а також те, що отримання показу приладу можливе не відразу після встановлення, а лише через деякий час, тобто прилад застосовується для контролю вологості лише у певній точці ділянки, а тому на ділянці може знадобитися кілька таких приладів. Вартість тензіометрів за одиницю – від 45-80 у.о. і залежить від довжини. Зараз вже випускаються так звані «сухі» тензіометри, що не потребують наповнення рідиною, але вони мають дещо вищу вартість.

Прилади, що називають «рефлектометрами», використовують метод визначення вологості в залежності від ступеня відображення електромагнітної хвилі вологою поверхнею: молекули води здатні поглинати частину високочастотної енергії електромагнітної хвилі, тому ступінь її відображення змінюється в залежності від ступеня вологості матеріалу і вимірюється датчиком, а процесор вираховує показник в залежності від виду вимірюваного матеріалу. Такий прилад можна застосовувати у польових умовах і для контролю вологості послідовно у кількох точках ділянки, данні зчитуються практично без затримки, однак вартість такого приладу доволі висока: від 500-4500 у.о. і більше.

Відносно дешевими (але такими, що мають меншу точність) є прилади, що засновані на вимірюванні зміни електрорушійної сили постійного струму при знаходженні ділянки ґрунту між двома металевими електродами. Як відомо, вода проводить електричний струм, а тому в залежності від вмісту вологи в ґрунті буде змінюватися і його електропровідність. Найдешевшими є прилади з гіпсовим блоком (вартість від 5 – 15 у.о. за одиницю і більше, строк служби – біля 1 року) та прилади на основі зернистої матриці (вартість від 25 – 35 у.о. за одиницю і більше, строк служби – 5-7 років). Такі прилади однак експлуатують з пристроями реєстрації даних (до одного приладу реєстрації приєднують кілька датчиків), що коштує від 150-600 у.о.