Обприскуваня

Багато робіт, які проводяться в теплицях, стосується захисту рослин.

Традиційно застосування отрутохімікатів було і є основним критерієм успіху. В основному мало уваги звертається на техніку і технологію захисту рослин. У цій статті ми продемонструємо успіхи в області обприскування, а також дбайливе ставлення до навколишнього середовища за рахунок нової розробки - повітряного обприскувача з мінімальним об'ємом розчину на одиницю площі.

Вступ

Визначення: Обприскування - це переміщення розчину від обприскувача на об'єкт обприскування за допомогою крапель розміром прийнятим в сільському господарстві 20 - 500 мікрон (1мм = 1000 мікрон). Величина крапель залежить від мети обприскування.

  1. Крапля 300-500 мікрон - знищення шкідників, знищення бур'янів і грибків (слабке покриття, результати середні).
  2. Крапля 150-300 мікрон - знищення шкідників (слабке покриття при малих об’ємах).
  3. Крапля 80-150 мікрон - знищення шкідників і хвороб (гарне проникнення при високій вологості).
  4. Крапля 20-50 мікрон - знищення літаючих комах (непогане покриття за умови затишної погоди).

Питання покриття при обприскуванні – один з основних факторів отримання результатів при захисті рослин. Основним показником покриття є - кількість крапель на один квадратний сантиметр. Розглянемо, яке ж покриття потрібне залежно від мети:

  1. 20-40 крапель на кв. см - знищення шкідників, обприскування гормонами.
  2. 50-60 крапель на кв. см - знищення бур'янів.
  3. 60-100 крапель на кв. см - знищення дрібних шкідників і хвороб. Є ідеальним покриттям для виконання робіт із захисту рослин. 

Існуюча технологія

На поточний момент в овочевих теплицях застосовуються наступна технологія та засоби:

1. Форсунки для обприскувачів безвентиляторні, з діаметром отвору від 0.8 мм до 2.4 мм (мал. 1)

мал1

Мал.1. Форсунки безвентиляторні для обприскувачів

2. Вертикальна штанга з форсунками безвентиляторними діаметром 2 мм та робочим тиском 25-30 атмосфер. (Мал. 2)

мал2

Мал.2. Вертикальна штанга

Дані ресурси для обприскування не дають хороших результатів. Обсяги розчину в теплицях з овочами доходять до 1500 л на 1 га. Розмір крапель становить 450 мікрон.

У такому випадку період розпаду отрутохімікатів достатньо великий, що не дає можливості одразу реалізовувати вирощену продукцію через, забруднює навколишнє середовище та негативно впливає на здоров'я оператора навіть при застосуванні засобів індивідуального захисту. На малюнку 3 за допомогою лакмусу ми можемо побачити якість покриття тобто кількість крапель на 1 кв. см.

мал3

Мал. 3. Результати покриття

На жовтих лакмусових папірцях видно блакитні точки крапель. Кількість крапель на 1 кв. см складає від 15 до 20, що замало для знищення шкідників і хвороб.

Нова технологія

Зменшення кількості крапель за рахунок зменшення їх діаметра призводить до отримання повного покриття об'єкта і зменшення об’єму розчину. Існує закономірність: при покритті площини краплями малої величини - збільшується рівень покриття в третьому ступені залежно від діаметру крапель. Для пояснення цієї закономірності візьмем краплю та зменшимо її діаметр в три рази. У результаті отримаємо 3 х 3 х 3 = 27 крапель. Тобто замість однієї краплі великого діаметра ми отримали 27 крапель і збільшили ступінь покриття, не збільшуючи об'єму розчину.

Коли ми маємо краплі малого діаметра, то виникає потреба у нових ресурсах для їх перенесення на предмет обприскування. Розроблена система повітряного обприскування відповідає на всі вищевикладені питання та проблеми. Повітряні обприскувачі для проведення робіт у теплицях, де вирощуються овочі. Мал. 4. 5. 6

мал4

Мал. 4. Повітряний обприскувач на гусеничному ходу в транспортному положенні

мал5

Мал. 5. Повітряний обприскувач на колісному ходу в робочому положенні.

мал6

Мал. 6. Повітряний обприскувач для робіт в теплицях площею до 1 га

Всі вище представлені обприскувачі переносять розчин зі швидкістю повітряного потоку 40-45 м/сек, що є оптимальним. (Дослідження професора Гдаля Манора з Хайфського Техніона і Бориса Бордмана з Міністерства сільського господарства Ізраїлю. Статті в журналах «Механізація і технологія сільського господарства»). Проведені випробування показали високу ефективність застосування цієї технології. Об’єм розчину на 1 га зменшився з 1500 л на 200-300 л. Покриття площі краплями рідини збільшено з 15-20 на 100-120 крапель на 1кв. см. Мал. 7

мал7

Мал. 7. Лакмусові проби після обприскування за допомогою повітряного потоку.

Після проведених випробувань були зроблені фотографії через мікроскоп, де чітко видно ступінь покриття листа. Мал. 8

мал8

Мал. 8 Покриття листа через мікроскоп.

Висновки:

Розробка і впровадження нових обприскувачів, що працюють за допомогою повітряного потоку, дає можливість зменшити кількість застосовуваних отрутохімікатів, зменшити кількість обприскувань та істотно зменшити години роботи операторів.

«Агромеханізація та технології», Генеральний директор фірми Б.Бордман