Досвід світової кооперації вражає. Сотні тисячі сільгоспвиробників об’єднуються, щоб не тільки виробляти сировину, а й створювати продукцію з доданою вартістю. Вони будують переробні підприємства, просувають свою продукцію на міжнародні ринки. Словом, розвиваються так, що нам і не снилося. Які перепони гальмують розвиток кооперації в Україні? Подивимося на це питання з юридичної точки зору. Наш співрозмовник - Олександр Брильов, адвокат, партнер юридичної компанії «Legal Partner».

- Що ж таке кооператив в сучасній реальності в Україні?

- Згідно із Законом України «Про кооперацію», кооперація – це система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів. Ми сьогодні говоримо про фермерську кооперацію.

Організація агропромислового виробництва на основі кооперації має пріоритетне значення в аграрній сфері, розвиток якої базується на консолідації та взаємодії ресурсів і можливостей сільськогосподарських товаровиробників.

Діяльність сільськогосподарських товаровиробників може здійснюватися із застосуванням різних форм і типів кооперації від простих форм взаємовідносин до складних інтегральних формувань, від виробництва сировини до реалізації готової продукції.

Одним із механізмів вирішення проблем малих сільгоспвиробників є їх об'єднання у сільськогосподарські кооперативи, зокрема, обслуговуючі.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) – це юридична особа, створена фізичними/юридичними особами для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам з метою провадження ними сільськогосподарської діяльності, покращення умов життя своїм членам за рахунок придбання якісних матеріалів за нижчими цінами та збільшення рівня їхніх доходів за рахунок забезпечення найвигіднішої ціни на продукцію, яка реалізовується кооперативом.

Сільськогосподарський виробничий кооператив створюють його засновники на добровільних засадах. Засновниками (членами) кооперативу можуть бути фізичні особи, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов'язкової трудової участі в процесі виробництва та з метою отримання прибутку.

Залежно від виду діяльності сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі та інші.

У разі поєднання кількох видів діяльності утворюються багатофункціональні кооперативи.

Відмінність:

Виробничі кооперативи, метою яких є отримання прибутку вважаються суб’єктами підприємницької діяльності.

Обслуговуючі кооперативи, які не мають на меті одержання прибутку, є неприбутковими організаціями.

Іншими словами, с/г кооперативи можуть бути «комерційними» та «некомерційними».

Особливістю обслуговуючих с/г кооперативів як некомерційних організацій є те, що:

  1. до обслуговуючого кооперативу не переходить право власності на с/г продукцію, що була вироблена, вирощена, відгодована, виловлена або зібрана (заготовлена) його членами (власниками с/г, яка заготовлюється, переробляється, постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є виключно його члени);
  2. обслуговуючий кооператив може мати власне майно, що відокремлене від майна своїх членів;
  3. обслуговуючий кооператив надає послуги тільки своїм членам;
  4. члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу;
  5. послуги надаються з метою зменшення витрат та/чи збільшення доходів членів кооперативу;
  6. одержані надходження від збуту (продажу) с/г продукції за дорученням членів обслуговуючого кооперативу, не є його доходами.

- Наші читачі, представники неприбуткового кооперативу, скаржаться, що отримали листа від ДФС про виключення з реєстру неприбуткових організацій. Що робити у такому випадку?

- Неприбуткова організація може бути виключена з реєстру неприбуткових організацій на законних підставах, якщо, наприклад, доходи такої організації використовувались не тільки для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Особливістю діяльності неприбуткової організації є те, що заборонено розподіляти дохід від своєї діяльності між членами такої організації, тому що це в розумінні Господарського та Податкового законодавства є підприємництвом, а отже, потрібно платити податок на прибуток.

У випадку невиконання вимог, встановлених законодавством для неприбуткових організацій, виникає зобов’язання подати звіт про використання доходів неприбуткової організації, а також сплатити суму податкового зобов’язання з податку на прибуток. Також потрібно подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток, сплачувати податок та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

Що стосується саме цієї ситуації, перш за все необхідно внести зміни до Статуту багатофункціонального сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з урахуванням норм Податкового кодексу. Після цього звернутись до Податкової з відповідними документами для внесення кооперативу до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

- Олександре, чи має кооперація переваги? Як українські закони стимулюють консолідацію виробників?

- Сьогодні в Україні питання зайнятості у сільській місцевості є першочерговим.

Відродження кооперації на території всієї країни створить перспективи для процвітання сільського населення та реформування аграрного сектору. Успішний досвід кооперації в інших державах повертає людям упевненість у тому, що вони можуть бути самодостатніми та можуть отримувати гідний дохід від своєї праці, не залежно від того де вони проживають.

Переваги та дотації від держави

Об’єднання агровиробників є дієвим способом отримання належної системи збуту сільськогосподарської продукції та можливості одержання реальної ціни за неї.

Сільськогосподарська кооперація є ефективним механізмом забезпечення конкурентоспроможності малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників. Також вона може впливати на розвиток соціальної інфраструктури населених пунктів.

Кооператив як вирішення проблеми працевлаштування

Сьогодні кооператив є гарною можливістю забезпечити роботою працездатне населення у селах та селищах, де немає роботи, та вирішити проблему виїзду на заробітки молоді. Саме завдяки роботі кооперативів можна створити високооплачувані нові робочі місця, розвинути інфраструктуру населеного пункту, що дійсно зможе підвищити рівень та якість життя мешканців на цій території.

Розвиток кооперативів призводить до конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників по всій країні та, можливо, за кордоном. Завдяки їх діяльності на території впроваджують сучасні технології, модернізують техніку та створюють передумови для розвитку підприємницької діяльності. У свою чергу, це в рази збільшує доходи місцевого бюджету, що позначається на житті громади.

Наразі найбільш сприятливими є умови для створення і розвитку постачальницьких, заготівельно-збутових, молочних, м’ясних, зернових, переробних, сервісних, житлово-будівельних, садово-городніх, гаражних, торговельно-закупівельних, транспортних, освітніх, туристичних, медичних та багатофункціональних кооперативів.

Цілі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Державна підтримка кооперативів.

Усім тим, хто бажає створити кооператив, та вже існуючим кооперативам можна ознайомитись із інформацією, розміщеною на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства, де можна знайти інформацію щодо процедури створення кооперативу та їх державну підтримку.

Існує низка урядових програм, зокрема, підтримка надається на придбання техніки та обладнання, рослинництво, тваринництво, кредитування.

Постановою КМУ від 09.03.2011 № 272 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, механізм отримання таких коштів.

Постановою КМУ від 07.02.2018 № 106 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, у тому числі сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для придбання обладнання зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

Існують також проекти міжнародної допомоги.

- Можливо, необхідно змінити щось в законах або підходах, щоб стимулювати кооперацію? Адже в інших країнах принцип кооперації працює. Чому люди не поспішають об'єднуватися? Що можна поліпшити з юридичної точки зору?

- Люди мало знають про кооперацію та кооперативи. Розвиток кооперації в сільському господарстві гальмується низкою чинників, насамперед, це недосконалість законодавства, що регулює цю сферу діяльності.

На мою думку, досить складний механізм отримання дотацій також не сприяє розвитку та створенню кооперативів.

Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах. Для участі у такому конкурсному відборі необхідно зібрати чималий пакет документів, та і це не буде гарантом успіху під час розгляду вашої кандидатури комісією.

Після цього «у міру надходжень бюджетних коштів» переможець все ж отримає таку підтримку.

Існують також деякі особливості, які можливо не спонукають осіб на об’єднання в кооперативи:

Стримують розвиток агробізнесу також:

Підсумовуючи, можна говорити про те, що розвиток української сільськогосподарської кооперації можливий за умови, що і держава і громадяни докладатимуть спільних зусиль та рухатимуться разом з метою ефективного використання ресурсного потенціалу сільського господарства.

Головні нормативно-правові акти в цій сфері