Ваші питання – наші відповіді. Проект у співробітництві з Адвокатом Оленою Смоляк  готує матеріали, які вас цікавлять.

Питання:
Чи має право орган місцевого самоврядування встановлювати мораторій на надання дозволів на виготовлення проєктів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення ОСГ?

Порядок надання дозволу на розробку проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки у власність чи у користування передбачений статтями 118 та 123 Земельного кодексу України. Ними встановлено як:

Підстави відмови, що зазначені в ст.118 та ст.123 ЗК України розширеному тлумаченню не підлягають.

Суди постійно акцентують увагу на тому, що чинним законодавством не передбачено право органу місцевого самоврядування відступати від положень статті 118 , статті 123 Земельного кодексу України.

Враховуючи, що встановлення такого мораторію статтями 118, 123 ЗК України не передбачено, можна дійти висновку, що сільська рада не матиме право відмовити заявнику у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки у власність чи користування посилаючись на рішення, яким такий мораторій встановлено.

Однак слід зауважити, що поки в судах не піднімалось питання щодо права органу місцевого самоврядування (саме як власника землі) самостійно вирішувати питання доцільності використання земельних ділянок, визначати порядок та умови її відчуження (що прямо передбачено ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"). Адже право комунальної власності захищається на рівні з іншими формами власності. За загальним правилом власник має право сам визначати як розпоряджатись своєю власністю. Проте, як бачимо, діючі позиції щодо застосування положень ст.118, 123 ЗК України дещо обмежують орган місцевого самоврядування у праві вільно розпоряджатись земельними ділянками.

Тому, можливо, найближчим часом можемо очікувати на формування нової судової практики.


Для інформації:

Згідно з частинами 1, 2 статті 116 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом, або за результатами аукціону.

Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Пунктом “в” частини 3 цієї статті передбачено, що безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом.

За правилами частини 1 статті 121 Земельного кодексу України громадянин України має право претендувати на безоплатне отримання  у власність земельної ділянки під ОСГ у розмірі не більше 2 га.

Частиною 1 статті 122 Земельного кодексу України встановлено, що сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування встановлений статтею 123 Земельного кодексу України, а порядок безоплатної приватизації статтею 118 цього Кодексу.

Слід зазначити, що за приписами частини 1 стаття 50 Закону України «Про землеустрій»  від 22.05.2003 проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у разі формування нових земельних ділянок із земель державної, комунальної власності та у разі зміни цільового призначення земельних ділянок.

Отже, якщо особа має бажання отримати у власність (користування) земельну ділянку комунальної власності для ведення ОСГ, яка ще не сформована, вона обов’язково повинна мати відповідний проєкт землеустрою щодо відведення.

За правилами частини 2 стаття 123 Земельного кодексу України, спочатку зацікавлена особа повинна звернутися з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу місцевого самоврядування.

Абзацом 2 частини 2 статті 123 Земельного кодексу України встановлено, клопотання має містити наступні відомості:

(Аналогічний порядок передбачений частиною 6 статті 118 Земельного кодексу України для реалізації безоплатної приватизації.)

Частиною 3 статті 123 Земельного кодексу України  встановлено, що рішення про надання дозволу або про відмову має бути прийнято протягом 1 місяця.

Там же надається вичерпний перелік підстав, за яких може бути відмова у наданні такого дозволу - це невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам

(Аналогічний перелік підстав відмови передбачено частиною 6 статті 118 Земельного кодексу України для реалізації безоплатної приватизації).

Як бачимо, накладення органом місцевого самоврядування мораторію на надання дозволу на виготовлення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки не є підставою для відмови у наданні дозволу, відповідно до частини 3 статті 123, частини 6 статті 118  Земельного кодексу України.

Разом з цим, приймаючи рішення про встановлення мораторію, орган місцевого самоврядування керується тим, що він все ж таки є власником комунальної землі, а отже, користуючись цим правом може самостійно та повноцінно вирішувати долю своєї власності, у тому числі, й встановлюючи подібні обмеження. 

Так, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності (…) в тому числі (…) можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам (….), здавати їх в оренду, продавати (…) вирішувати питання їхнього відчуження.

Відповідно до пункту 6 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою.

Згідно пункту 8 цієї ж статті, право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів.

Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дозвіл на проект надання земельної ділянки

При цьому слід враховувати,  що відповідно до наведених вище правових норм отримання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не означає обов`язкового позитивного вирішення питання про надання певної земельної ділянки у користування, оскільки право на земельну ділянку виникає на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування про надання її у користування, а не на підставі рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

За своєю суттю рішення про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не є рішенням уповноваженого органу про надання права користування (власності) на відповідну земельну ділянку, а лише надає можливість розробки технічної документації на цю земельну ділянку, і ніяким чином не впливає на права та інтереси зацікавленої особи, пов`язані з землекористуванням.


Матеріали підготовлено Адвокатом Оленою Смоляк у рамках співробітництва з Українським проєктом бізнес-розвитку плодоовочівництва. З питаннями можна звертатися до Адвоката Олени Смоляк на комерційній основі тел +38 096 564 33 70 (Viber, Telegram) пошта: ea.smoliak@gmail.com .


Маєте питання? Пишіть нам на Лінію по земельним консультаціям. Завантажуйте та замовляйте шаблони документів. Консультація безкоштовна для учасників проекту Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.