Про процес мікоризації в аграрному світі вже сказано доволі багато, а от де знайти справді дієві препарати на основі симбіотичних грибів - питання відкрите. У цьому нам погодилась допомогти біолог за фахом та винахідниця мікоризного препарату на чорному трюфелі “Міковітал” - Вікторія Оліферчук, яка дала своє інтерв'ю для читачів проекту UHBDP.

Про роль мікоризи у житті рослин пані Вікторія знала ще зі студентських років. Пройшла шлях від інженера до доцента кафедри. Активно займалась питанням заліснення девастованих земель після видобування сірки, де кар'єри містили значні кількості важких металів, а вміст сірки переважав допустимі норми у сотні разів. Для того, щоб їх заліснити використовували різні культури, але в основному - сосну та дуб. Рослини не приживались. Відпад становив від 40 до 70%.

- Пані Вікторія, то яке рішення Ви знайшли у цій ситуації?

- Як вчений, я почала шукати виходи з цієї ситуації, і у наукових статтях французьких авторів прочитала, що мікоризоутворюючий гриб - чорний трюфель - створює мікоризу з 90% рослин на Землі і сприяє ефективному приживленню рослин. Тоді виникла ідея створити мікоризний препарат на вегетативних клітинах чорного трюфеля і спробувати мікоризувати дерева для того, щоб вони ефективно росли на порушених після видобування корисних копалин землях. Перші партії препарату були створені в лабораторії у невеликих кількостях і застосовувались для приживлення рослин на пробних площах сіркових кар'єрів. Результат був позитивним. Рослини приживались. Відпад становив 1-2%. Ось тоді і виникло бажання вивчити, як препарат буде працювати на різних типах ґрунтів, у різних кліматичних зонах на різних культурах.

- То що таке мікориза та як ці гриби допомагають рослині?

- МІКОРИЗА – це одне з фундаментальних явищ природи, яке притаманне наземним рослинам з моменту їх створення і є найбільш древньою формою симбіозу рослин з мікроорганізмами. Мікотрофними вважають до 98% видів рослин на планеті, адже мікориза – це симбіотичне співжиття гриба з рослиною. Зазвичай таке співжиття реалізується через корінь, але в деяких випадках мікориза утворюється і з іншими частинами рослини.

У мікоризній взаємодії міцелій гриба колонізує корені чи інші органи рослини-хазяїна внутрішньо - або зовнішньоклітинно.

Серед хімічних елементів, без яких неможливе життя на Землі, вуглець є основним. Виникнення та існування життя на Землі розглядається сучасною наукою як складний процес перетворення вуглецевих сполук. Усі форми життя на Землі, перенесення неорганічних речовин у середині та між різними резервуарами вуглецю є основою всіх органічних речовин та джерелом вуглеводів для рослин. Ефективний процес фотосинтезу може відбутися лише при достатній кількості вуглецю. Для цього рослинам необхідно 50% вуглецю і лише 5-7% мінеральних речовин, зокрема макроелементів (фосфору, азоту, калію) та мікроелементів (кобальту, цинку, магнію, йоду, заліза). Основним процесом, який забезпечує депонування вуглецю в екосистемі, є утворення мікоризи.

Крім того, грибний міцелій збільшує поглинальну здатність кореня завдяки тому, що гіфи поширюються на більшу відстань, ніж кореневі волоски, і поглинають поживні речовини у низьких концентраціях. Особливо важливе значення має мікориза у покращенні фосфорного живлення. З ґрунту фосфор надходить до рослин у вигляді поліфосфатів і транспортується через гіфи до рослин. Саме тому мікоризовані корені поглинають більше вологи і менше страждають від посухи. Мікоризні гриби синтезують біологічно активні сполуки і тим самим впливають на гормональну регуляцію рослин, активізують їх ріст.

Гриби мікоризи впливають на кількість і якість кореневих ексудатів, а це формує певне мікробне угруповання ризосфери. В зоні мікоризосфери кількість бактерій зростає вдвічі, актиноміцетів – майже у 10 разів, проте чисельність грибів - патогенів зменшується. Гриби мікоризоутворювачі взаємодіють з азотфіксуючими бактеріями. Ендомікоризні гриби бобових стимулюють азотфіксацію ризобій. Цей феномен використовують для підсилення азотфіксації при одночасній обробці насіння ризобіями і мікоризними грибами.

Бактерії, які сприяють утворенню мікробного симбіозу, називають хеллерами. Вони стимулюють ріст грибів на стадії перед симбіозом, збільшуючи вірогідність контакту коренів із грибами.

Отож, мікориза, крім збільшення контактної площі поверхні грибокореня з ґрунтом:

  • - у сотні разів підвищує здатність рослини на всіх етапах розвитку перетворювати і вибірково поглинати поживні речовини і воду, тим самим покращуючи проростання, цвітіння, утворення зав’язі та плодів, здоров’я і продуктивність рослин;
  • - постійно забезпечує структурність та шпаруватість ґрунту.

Окрім того, виділений гіфами міцелію білок, гломулін, забезпечує акумулювання вуглецю і біологічну активність у ґрунті. Таким чином, наявність мікоризи сприяє підвищенню родючості ґрунтів, тобто здатності задовольняти потреби рослин у елементах живлення, воді, фізико-хімічних факторах та біотичних компонентах.

У той же час глибока оранка з перекиданням скиби, інтенсивне сільське господарство із застосуванням важкої техніки, пестицидів, отрутохімікатів та засобів захисту рослин, а також видобування корисних копалин, вирубування лісів та інші антропогенні впливи на ґрунтові біоценози зруйнували ці природні зв’язки грибів з рослиною. Як результат – зниження врожаїв та виснаження ґрунтів у агробіоценозах.

Відновлення потрійного симбіозу у ґрунті (гриб-бактерія-рослина) та мікоризація рослин – це перспектива підвищення врожаїв всіх сільськогосподарських культур. Для того, щоб інтенсивно розпочати етап регенеративного землеробства в Україні, відновлення родючості ґрунтів за рахунок відновлення ґрунтової мікрофлори та мікоризації рослин, необхідно змінити підхід.

- Розкажіть, як правильно проводити інокуляцію мікоризи?

- Інокуляцію можна проводити різними способами. Найбільш ефективний спосіб — це замочування коріння рослин або обробка насіння перед посівом, але мікоризувати можна і вже висаджені рослини.

- Чи на всіх ґрунтах в Україні мікориза буде ефективно працювати?

- Двадцятирічний досвід використання препарату “Міковітал” свідчить про те, що на всіх ґрунтах в Україні вона чудово працює, лише для кожного ґрунту її потрібно використати у певний час, щоб вологість була достатньою для розвитку мікоризи. Через деякий час (1-4 місяці), коли вона добре розвинеться, то зберігатиме до 50% вологи у ризосфері рослини.

- Які плодоовочеві рослини позитивно реагують на присутність мікоризи?

- Щоб проілюструвати як рослини позивно реагують на присутність мікоризи, можна використати офіційні дані державної реєстрації та відгуки господарств, що застосовували препарат ”Міковітал”. Також ми звели інформацію про норми витрат препарату на різні культури у цій таблиці:

Культура Норма витрати препарату Період (фаза)внесення під час вегітації Рекомендована кількість обробок за сезон
Обробка посадкового матеріалу, л Підживлення, л/га (витрата робочого розчину 500 л/га)
1 2 3 4 5
Соя 1л /т 1-1,5  до фази 3-го трилисника 1
Кукурудза 1 л/т 1-1,5 До фази 5-го листка 1
Пшениця 0,5 л/т 1-1,5 до фази кущення 1
Ячмінь, жито 0,5л /т 1-1,5 до фази кущення 1
Соняшник 1 л /т 1-1,5 до фази 4-6 справжніх листків 1
Горох 1л /т 1-1,5 На ранніх фазах розвитку 1
Люцерна 1л /т   1-2 на ранніх фазах розвитку рослини 1
Картопля 1,5 л на гектарну норму бульб 1-1,5   До 15-20 см  культури  1
Перець солодкий 200 мл на 10л води на 1500рослин 1-1,5 Підживлення рослин після укорінення через с-му краплинного зрошення 1
Томати 200мл на 10л води  на 1500 рослин 1-1,5 Підживлення рослин після сходів, або розсади укорінення через с-му краплинного зрошення 1
Огірки 200мл на 10л води  на 1000 рослин 1-1,5 Після сходів, або укорінення розсади через систему краплинного зрошення 1
Горіх, фундук 1л на 9л води  2-5% розчин(в залежності від віку) На існуючих посадках внесення  під корінь, через систему краплинного зрошення, або за допомогою аплікатора 1
Яблуня, груша 1л на 9л води 2-5 % розчин (в залежності від віку) На існуючих посадках внесення  під корінь, або через систему краплинного зрошення, або за допомогою аплікатора 1
Персик, слива 1л на 9л води 2-5% розчин(в залежності від віку) На існуючих посадках внесення  під корінь, або через систему краплинного зрошення, або за допомогою аплікатора 1
Смородина, аґрус, ожина, лохина, чорниця, полуниця, суниця 1л на 9л води 1,5-2% розчин Через систему краплинного зрошення 1
Хвойні та листяні породи дерев 1л на 9л води 2-5% розчин(в залежності від віку) На існуючих посадках внесення  під корінь за допомогою аплікатора 1
Декоративні квіти та лікарські трави 0,5 л 10 л води на800-1000 рослин 1,5-2 % розчин На існуючих посадках внесення  під корінь 1

- Чи є “байдужі” рослини, які реагують нейтрально на присутність Міковіталу?

- “Байдужих” рослин немає. Специфіка препарату така, що штам Tuber melanosporum VS 1223, вегетативні клітини якого у певній концентрації є основою препарату “Міковітал”, створює мікоризу з широким спектром культур, або стимулює розвиток їх власної мікоризи. Деякі рослини, наприклад капуста, не утворюють мікоризи, але Міковітал є потужним стимулятором росту і стимулює їх ефективний ріст та підвищує імунітет.

- Чи є у Вас клієнти з “історіями успіху” та інформацією про те, як змінилася їхні результати у вирощуванні своїх культур?

- Отже, історії успіху господарств, які застосовували препарат і отримали чудовий результат:

1. Дмитро Юначевський - власник приватного горіхового саду, поблизу м. Дніпро: отримані чудові результати з Міковіталом - коренева система саджанців велика і, як результат, листя темно зелене, тургор листа хороший, рослини не хворіють, добре зберігають вологу, дають вагомі прирости.

2. Товариство "Вінкон" Вирощують фундук (Одеська обл. Іванівський р-н, с. Михайлоніль). Фундук мікоризували вже після посадки. Літо було дуже посушливе. Там, де застосовували Міковітал, чітко зберігся ряд - дерева не загинули, тургор листа кращий. В рядах без Міковіталу - 48% відпаду.

3. Приватне господарство п. Кесара Олексія Сергієвича (Кіровоградська обл. с. Знам'янка). Хороша приживлюваність фундукового саду (1 рік посадки), відсутність хвороб.

4. Дніпро. П’ятихатницький р-н. с. Лозоватка (Прудніков Євген). Часник був мікоризований при посадці. При дуже сильній посусі все ж збільшилась коренева система, правильно сформувались головки, рослини не хворіли протягом всієї вегетації.

5. Приватне господарство Капріци Віктора Олександровича, Вінницька обл., с. Вітлиця. Вирощує вже 3-ій рік горіх волоський. Рослини не хворіють, добре ростуть. Були посаджені мікоризованими Міковіталом.

6. Центр промислового горіхівництва та виноградарства, Херсонська обл. с. Монастирське. Використовують Міковітал в технологічному процесі вирощування саджанців горіха з відкритою кореневою системою.

7. Київська обл., Макарівський р-н, с. Грузське. Господарство "Національні технології землеробства". Обробляли насіння сої елітного сорту не ГМО Міковіталом. Добре розвивається, нав’язала достатньо бобів, рослини здорові, боби якісні. Інокулянт на сою не вносили. Застосовували також гумати для порівняння. Результат з гуматами значно гірший, ніж з Міковіталом.

8. Приватне господарство Якубовського Михайла Миколайовича, м. Чортків, Тернопільська обл. Використовував Міковітал при посадці яблунь. Минулорічна посадка дала чудовий ефект: "Ті яблуні, коренева система яких була оброблена Міковіталом - всипані яблуками як виноградом, там де Міковітал не застосовувався - звичайний врожай. Цьогорічні оброблені навесні саджанці дали хороший приріст, здорові.

9. Господарство “ВОЛІС” м. Любінь Великий, Львівська область. Горіховий сад. У міжряддях засадили малину та є кілька гектарів полуниці. Вперше звернулися до методів регенеративного землеробства та органічних технологій, коли стикнулися з проблемою зараження ґрунту через неякісний садивний матеріал малини. Тоді вперше застосували мікоризовані сидерати та мікоризували горіхи. Для цього використовували перший в Україні мікоризний препарат на чорному трюфелі “Міковітал”. Рослини відразу відгукнулися на правильний догляд. Горіхи давали приріст у перший рік приблизно від 70 см до 1 м. Земля оздоровилась, її мікрофлора стала збалансованою. Відповідно, хімічних засобів захисту рослин від комах та грибків не застосовують, оскільки рослини мають сильну імунну систему і не потребують зовнішнього захисту. Господарство працює повністю за органічною технологією і використовує ряд біологічних мікробних препаратів та органічних добрив. Зараз працюють над сертифікацією господарства за Органік Стандартом, щоб продукція була екологічно чистою і земля була здоровою.

- Де можна придбати Вашу продукцію та у скільки приблизно це обійдеться фермеру (можливо навести приклад).

- Препарат отримав державну реєстрацію і сертифікат “Органік Стандарт” . Його виробляє підприємство “Черкаси-біозахист”. Продаж препарату здійснює ФОП-Оліферчук. Одна літра препарату коштує 1000 грн. Одним літром препарату фермер може обробити тонну насіння (соняха, кукурудзи, зернових) або замочити корені від 50 до 1000 рослин, залежно від розмірів кореневої системи. Норми витрат препарату на основні культури дивіться у таблиці вище.

Команда проекту UHBDP дякує пані Вікторії за надане інтерв'ю. Ми сподіваємося, що наші фермери отримали більше інформації про те, що таке мікориза та як її можна застосувати.