Що необхідно зробити для створення фермерського господарства/сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи?

Нещодавно за підтримки БФ «Ласка» та Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP відбулася онлайн-зустріч агро-виробників, які мають намір зареєструвати ФГ/СФГ, з експертом з підтримки фермерських господарств Андрієм Диченко.

Ознайомтесь з основною інформацією, яку вам потрібно знати з приводу реєстрації ФГ/СФГ. Передумови та покрокові інструкції зі створення фермерського господарства/ сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, а також огляд державних програм підтримки АПК.

Історія становлення фермерства в сучасній Україні 

- Сучасному фермерському руху в Україні вже більше 30 років.

- Перші прототипи фермерських господарств у сучасній Україні почали з’являтися наприкінці 80 років минулого століття.

- Кінець 80-х, початок 90-х років часи великих змін та перетворень. Реформи в економіці.

- На початку 90-х років стартувала земельна реформа в Україні. 

- В грудні 1990 року (18.12.90р.) було прийнято Земельний кодекс УССР.

- Закладені законодавчі підвалини приватного господарювання на землі.

- В грудні 1991 року (20.12.91р.)  було прийнято ЗУ «Про селянські (фермерські) господарства».

 - Приймаючи до уваги зацікавленість селян до самостійного господарювання на землі, а також враховуючи досвід Європейських країн, державою в якості альтернативи радянській радгоспно-колгоспній формі господарювання була запропонована модель приватного аграрного сектору економіки в особі селянських (фермерських) господарств.

- В 1991 році (27.06.1991р.) було прийнято розпорядження КМУ №83-р про утворення Українського фонду підтримки селянських (фермерських) господарств і кооперативів по  виробництву  сільськогосподарської  продукції.

- В 1992 році було створено Український державний Фонд підтримки селянських (фермерських) господарств.

- Саме через інструменти Укрдержфонду впроваджувалась державна політика щодо фінансової підтримки становлення та розвитку  селянських (фермерських) господарств.

- Через механізм державної допомоги держава заохочувала громадян створювати селянські (фермерські) господарства.

- На той час селянські (фермерські) господарства були дрібними, малоземельними.

- Зазвичай для ведення селянського (фермерського) господарства надавались спочатку в довічне успадковане володіння, пізніше в постійне користування земельні ділянки із земель державної власності до 50 га землі.

- Черговий етап земельної реформи припадає на середину 90-років, пов’язаний з прийняттям Указів Президента України (1994, 1995р.) Про паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям.

- Процес розпаювання КСП став потужним поштовхом для великих перетворень у фермерському русі.

- Відбулися, кількісні та якісні зміни у структурі господарств:

- Зокрема, зросла їх кількість та збільшився земельний банк за рахунок оренди паїв (земельні сертифікати), були придбанні у власність та/або взяті в оренду основні засоби розпайованих КСП (майнові сертифікати).

- 2000 роки черговий етап земельної реформи в Україні.

- 25.10.2001 року прийнято новий земельний кодекс, який введено в дію 01.01.2002 року.

- В 2003 році був прийнятий ЗУ «Про фермерське господарство», який замінив собою ЗУ «Про селянські (фермерські) господарства»

- саме цей документ діє до цього часу з урахуванням змін та доповнень.

Огляд основних положень Закону

- Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України.

- Наявність окремого, спеціального профільного закону свідчить про особливу увагу з боку держави саме до цієї організаційно-правової форми господарювання в аграрному секторі економіки.

Стаття 1. Поняття фермерського господарства

 1. Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.
 2. Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону.
 3. Фермерське господарство має найменування та може мати печатки.
 4. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа - підприємець. Фермерське господарство діє на основі установчого документа (для юридичної особи - статуту, для господарства без статусу юридичної особи - договору (декларації) про створення фермерського господарства). В установчому документі зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України.
 5. Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, має статус сімейного фермерського господарства, за умови що в його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.

Фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи - підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа - підприємець та члени її сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи регулюються положеннями статті 8-1 цього Закону.

Головою сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім’ї.

Залучення сімейним фермерським господарством інших громадян відповідно до статті 27 цього Закону може здійснюватися виключно для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань чи навичок.

Сімейний кодекс України

Стаття 3. Сім'я

 1. Сім'я є первинним та основним осередком суспільства.
 2. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

 1. Права члена сім'ї має одинока особа.
 2. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Стаття 3. Члени фермерського господарства

 1. Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень установчого документа фермерського господарства. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).
 2. При створенні фермерського господарства одним із членів сім’ї інші члени сім’ї, а також родичі можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до його установчого документа.

Стаття 5. Громадяни, які мають право на створення фермерського господарства

Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство.

Стаття 7. Надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної та комунальної власності

 1. Надання земельних ділянок державної та комунальної власності у власність або користування для ведення фермерського господарства здійснюється в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

Стаття 8. Державна реєстрація фермерського господарства

 1. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою.

Стаття 8-1. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи

 1. Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.
 2. Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.

 1. Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа - підприємець.

Стаття 12. Склад земель фермерського господарства

 1. Землі фермерського господарства можуть складатися із:
 1. Права володіння та користування земельними ділянками, які знаходяться у власності членів фермерського господарства, здійснює фермерське господарство.

Реєстрація сімейного фермерського господарства

Кроки:

 1. Підготовка установчих документів: договору або декларації Договір про створення сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї та підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

У разі одноосібного ведення такого господарства – фізичною особою самостійно складається декларація про створення СФГ в письмовій формі, яку нотаріально посвідчувати не потрібно.

Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджена наказом Мінагрополітики від 05.04.2019 № 177,

 1. Звернення до державного реєстратора:
 1. Постановка на облік в органах ДПС, як платника податків

Зареєстровані в установленому порядку СФГ, подають заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – Заява) та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація

СФГ має право обрати або перейти на четверту групу платників єдиного податку за умови дотримання вимог статті 291 Податкового кодексу України:      

Зареєстровані в установленому порядку СФГ, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня державної реєстрації.

Державна підтримка

Загальні державні програми в АПК:

 1. розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції (постанова КМУ від 7 лютого 2018 р. № 107);
 2. часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (постанова КМУ 1 березня 2017 р. № 130 (із змінами);
 3. здешевлення кредитів (постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 300 (із змінами);
 4. фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства (постанова КМУ 15 липня 2005 р. № 587 (із змінами).
 5. «Доступні кредити 5-7-9 %». Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 «Про затвердження Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва» встановлено механізми реалізації державної програми «Доступні кредити 5-7-9 %».

Виключно для ФГ та СФГ:

 1. фінансова підтримка розвитку фермерських господарств (постанова КМУ від 7 лютого 2018 р. № 106) за напрямами:
 1. надання безвідсоткових кредитів через Український державний фонд підтримки фермерських господарств

Виключно для  СФГ:

 1. додаткова фінансова підтримка по ЄСВ через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи, яке зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом 10 років у розмірі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску виключно за умови сплати решти внеску головою СФГ за себе та за своїх членів.

 Механізм надання визначено постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 565.