На думку вчених, зниження кількості популяції нематод прямо впливає на прискоренням росту рослин та збільшенням врожайності як в теплицях так і у відкритому ґрунті.

Однак, ґрунт, у якому залишаються органічні речовини може пригнічувати паразитуючі нематоди рослин. Один із запропонованих способів регуляції чисельності ґрунтових нематод полягає у накопиченні низькомолекулярних органічних кислот. Вони виробляються шляхом бродіння та окислення за допомогою мікроорганізмів у аеробних умовах. Органічні кислоти також проявляють якості фітотоксичності та нематоцидності. Вони зменшують ризик шкоди, яка може бути заподіяна нематодами, що паразитують на корінні рослин. Томат – одна з найбільш вразливих культур, яка страждає внаслідок життєдіяльності цього шкідника, зниження врожаю можуть складати від 28 до 68% при неконтрольованому поширенні нематод.

Гумат калію - продукт, що одержують шляхом лужної екстракції з бурого вугілля, який допомагає збільшити врожайність та відновити біологічну різноманітність ґрунту, а також підвищує стійкість до загрози кореневих нематод. Як відомо, багато органічних сполук володіють нематоцидними властивостями, наприклад органічні кислоти. Вони виділяються при розкладі органічних речовин і є одним з чинників, що сприяють зменшенню кількості нематод, але наразі мало відомо про безпосередній вплив низькомолекулярних органічних кислот на контроль нематод. Дослідження гумінових та фульвокислот були зафіксовані на ранніх стадіях, що сприятливо впливають на паразитарні нематоди рослин. У багатьох дослідженнях було повідомлено, що препарати гумінової та фульвокислоти збільшують поглинання мінеральних елементів. Гумати як органічні речовини є доступними для досягнення стійкості сільськогосподарського виробництва. Вони відіграють важливу роль через їх сприятливий вплив на фізичні, хімічні та біологічні характеристики ґрунтів. Дані свідчать про пригнічення нематод, які знаходяться у ґрунті з підвищеним вмістом гумінових та фульвових кислот і через ці сполуки завдають значно меншої шкоди томатам. Крім того, гумат калію покращує поживні речовини ґрунту і, як наслідок, ризик нематодного ушкодження може бути помітно зменшено. Це у свою чергу підвищує проростання щойно висадженої розсади томату у ґрунт. Крім того, гумати утримують вологу у кориневому грунтовому шарі на  44% краще, у порівнянні з аналогічним ґрунтом без гуматів, що робить рослину більш стійкою до посух.

Таким чином, обробка гуминовими кислотами покращує врожайність, збільшує вміст антиоксидантних сполук та специфічні дії антиоксидантних ферментів. Рослини, вирощені із застосуванням гуматів у ґрунтах, де є висока кількість органічної речовини, може одночасно підвищувати толерантність культурних рослини до негативного впливу популяції нематод. Існує декілька способів коли органічні зміни ґрунту сприяють зменшенню травм нематод рослини. Наведені результати надають дієвий підхід до контролю популяції ґрунтових нематод  на коріннях томатів, використовуючи органічні кислоти, які є безпечнішими, ніж хімічні нематициди, а невелика вартість гуматів робить їх застосування напрочуд цікавими у традиційному агровиробництві. Про застосування гумінових та фульво кислот разом із мікоризою читайте у статті про біоферментатор.