Фузарiоз - це хвороба як дикорослих, так i культурних рослин, яка викликається грибами роду Fusarium. Вони проникають через ушкодження у коренях. Джерелом iнфекцiї може бути ґрунт, посiвний матерiал i розсада. Фузарiоз поширений у всiх клiматичних зонах України.

Фузарiоз вражає судинну систему рослин, викликаючи фузарiозне в'янення. Мiцелiй грибкiв тягнеться вздовж стовбурiв усiєї судинної системи, створюючи закупоренність каналiв рослини, та порушує структуру тканин, через що вiдбувається загнивання коренiв, плодiв i насiння. Крiм цього, грибок видiляє мiкотоксини, наслiдком чого є порушення життєвих функцiй ураженої рослини. Хворi рослини погано цвiтуть, їх листя в’яне та опадає, коренi темнiють та гальмують свiй розвиток, а на зрiзi стебла можна побачити потемнiлi судини.

Фузаріоз огірка (фото з ресурсу)

Починається хвороба з кореневої гнилi: iнфекцiя проникає з ґрунту через малi корiнцi, а потiм потрапляє i до великих. Потiм судинами мiцелiй пiднiмається по стеблах до листiв та плодiв. Спочатку в'януть листя нижнього ярусу, краї iнших робляться водянистими, а на пластинах з'являються пiгментнi плями зеленого та жовтого кольору. Судини черешкiв слабшають, i листя повисають вздовж стебла. В умовах пiдвищеної вологостi повiтря на листових пластинах з'являється тонкий бiлий налiт. Прогресує захворювання при рiзких коливаннях температури i вологостi, а також на тлi недостатнього ґрунтового харчування.

Фактори, якi сприяють активiзацiї збудникiв фузарiозу:

Симптоми враження винограду вертіцилльозом (Фото з ресурсу).

Фузарiозне в’янення дуже просто сплутати недосвiдченому садiвнику з вертiцилльозом. Якщо рослини сильно враженi грибком Verticillium, значно знижується ймовiрнiсть того, що вони доживуть до моменту отримання врожаю. Вертiцилльозне в'янення може вражати близько 300 рiзних видiв рослин, в тому числi велику кiлькiсть фруктових, овочевих, польових культур, а також чагарники та квiти. Спори гриба можуть перебувати в ґрунтi, залишаючись життєздатними протягом 25 рокiв або довше.

Тож коли ви виявили гiфи всерединi судин рослини, потрiбно поставити невтiшний дiагноз - трахеомiкоз. Лiкуванню таке ураження практично не пiдлягає. І не важливо, фузарiозного вiн походження або вертiцилльозного.

Симптоми фузаріозного трахемікозу на картопляній ботві (Фото з ресурсу).

Фузарiоз вражає рослини будь-якого вiку. Якщо це сходи або розсада, то мова йде про так звану чорну нiжку. У такому випадку до в’янення дорослої рослини справа не доходить - свiжий на вигляд пагiн падає вiдразу, з характерною перетяжкой в районi кореневої шийки.

Чорна ніжка на розсаді томату (Фото з ресурсу).

А ось доросліша рослина ще здатна чинити безнадiйний опiр. Недовго, правда - вiд декiлькох дiб до мiсяця-двох, залежно вiд розмiрiв i видової приналежностi. Оскiльки грибки фузаріуму найчастiше перебувають у ґрунтi, атака починається знизу. Деякий час нiчого не помiтно, адже судин у дорослої рослини багато, i стiнки їх досить мiцнi. Гриб поступово просувається вгору, до молодих тканин, пiдтримуючи сили рослинними соками. Інкубацiйний перiод може зайняти до тридцяти днiв.

Розростаючись, гiфи запечатують судини повнiстю. Наверх не йде волога, вниз - продукти фотосинтезу. Рано чи пiзно пiд тиском грибницi стiнки судин руйнуються, i на поверхню виходять плодовi тiла. Але це вже завершальна стадiя фузарiозу, коли рослина фактично вiдмерла. Основнi ознаки фузариозного в'янення під час розвитку iнфекцiї:

Описана вище послiдовнiсть не завжди спостерiгається явно. Навiть досвiдчений фiтопатолог не стане нiчого стверджувати без лабораторних аналiзiв. Однак найголовнiше, що дасть вiзуальний огляд - це впевненiсть в тому, що атакував найпростiший гриб. Який саме, не так важливо. Тому що бiльшiсть сучасних фунгiцидiв мають широкий спектр дiї. Тобто вони унiверсальнi або майже унiверсальнi.

Перш за все, весь заражений ґрунт потрiбно замiнити. Той, що займе його мiсце, заздалегiдь протравлюють триходермином. Замiсть нього можна використовувати Трiхофiт, Фiтолавiн, Петофаг-С, Превiкур та iнші.

Превентивнi заходи - це найголовнiше у боротьбі з усiма грибковими iнфекцiями, в тому числі з фузарiозом:

Отже, на першому планi - боротьба з комахами-розповсюдниками та використання стiйких до фузарiозу сортiв. Такi сьогоднi є майже у кожної культури. Дотримуючись цих, в цiлому, нехитрих правил, можна взагалi нiколи не зустрiтися з фузарiозом.

Якщо у вас залишились коментарі, питання чи пропозиції, напишіть їх нам у коментарях під цією статтею.