Вода входить до складу ґрунту і є одним з важливих елементів, що визначають його родючість, тому біологічна продуктивність земельних ресурсів значною мірою залежить від вмісту вологи в ґрунті. Часто саме доступність водних ресурсів є саме тим фактором, що обмежує врожайність, до того ж вартість води, що подається для поливу, повсякчас зростає.

Які ж найпростіші заходи можуть допомогти зменшити витрати води та зберегти її запас у ґрунті у невеликому фермерському господарстві або на присадибній ділянці?

Насамперед, слід згадати раціональний вибір культур та технологій їх вирощування. При дефіциті водних ресурсів не є розумним вирощувати культури, які потребують великих витрат води. Також, варто брати до уваги і якість самої води, що є, як і властивості ґрунту, оскільки достатньо інтенсивний полив може призвести до засолення ґрунту, що зробить ділянку практично непридатною для вирощування будь-яких культур.

Суттєве значення для використання резервів води та її економії має запровадження прогресивної технології обробітку ґрунту, вдосконалення агротехніки. Поряд з ліквідацією ерозійних процесів така технологія сприяє затриманню в ґрунті на кожному гектарі додатково 30—50 мм продуктивної вологи. Ефективність капітальних вкладень у мінімальну обробку в три-чотири рази перевищує ефективність зрошувальних меліорацій. Крім того, до багатьох ґрунтів (наприклад, чорнозему) слід підходити надзвичайно обережно з позицій-зрошення. Ці ґрунти швидко деградують при неправильних поливах. Тому варто визначити оптимальні норми поливу (краще це робити з використанням приладів контролю водного стану рослин або принаймні вологості ґрунту в зоні росту рослин) і потім їх ретельно дотримуватися. Якщо всім зрозуміло, що недостатній полив означає недоотримання врожаю, то небезпеки надлишкового поливу розуміють не всі. Між тим, надлишковий полив веде не тільки до перевитрат води, але й до неоптимальності умов розвитку рослин (а отже, недоотримання врожаю), поширення грибкових захворювань, а також до вимивання живильних речовин у глибші шари ґрунту, де вони стають недоступними для всмоктування коренями рослин.

Для економії води велике значення має спосіб поливу. Так, найбільш неекономічним є виливання води на непідготовлену поверхню ґрунту, яке до того ж веде до розмивання самого ґрунту та нерівномірного поливу в межах ділянки. Тому варто розглянути полив більш економічними методами: в траншеї, або ще краще  - з використанням різноманітних методів дощування та крапельного поливу (надземного або підземного), які здатні забезпечити економію води у кілька разів.

Одним з популярних зараз методів зменшення витрат води на полив через зменшення її випаровування з поверхні ґрунту є мульчування. Для мульчування можуть застосовуватися як природні матеріали (при цьому ще й забезпечується повернення у ґрунт значної кількості поживних речовин, що виносяться з врожаєм) так і штучні мульчуючі тканини та плівки. Також у садівництві можна використовувати мульчування камінням, що забезпечує т. зв. «сухий полив» за рахунок випадання на камінні крапельної вологи при перепадах температур на протязі доби.

Для економії водних ресурсів важливе значення має вірний вибір обладнання та підтримання насосного та трубопровідного обладнання в належному технічному стані, своєчасне запобігання та усунення протікань та розривів, заміна прокладок вентилів та кранів, впровадження обліку води, бо через несправність самого обладнання може втрачатися до 25-30% води.

Також треба розглянути можливості використання додаткових джерел води, а саме побутових та каналізаційних стоків (після їх належного фільтрування або очищення), а також дощових стоків. При цьому може знадобитися спорудження ємності або водоймища для тимчасового зберігання вод. Слід тут врахувати, що зберігання таких вод під поверхнею ґрунту дозволяє в більшій мірі уникнути витрат на випаровування.

Важливе значення має і дбайливе ставлення до джерел води, їх охорона від забруднення. Так, варто розглянути можливості компостування побутових відходів, посліду та гною, оскільки при цьому як забезпечується їх утилізація без забруднення вод, так і часткове повернення води з отриманим компостом при його використанні. Варто розглянути і можливість компостування «нічного золота», що не тільки сприяє поверненню живильних речовин у ґрунт, але й значно зменшує побутові витрати води та загрозу забруднення водних джерел .