Щодо сертифікації харчової продукції на відповідність національним стандартам ДСТУ чи приватним ТУ.

Харчові продукти, як вітчизняного, так і іноземного виробництва, що реалізуються на території України, повинні бути безпечними для життя і здоров'я людей, відповідати вимогам українського законодавства з безпеки та окремим показникам якості харчових продуктів (п. 51 ст. 1, ч. 1 ст. 32 Закону від 23.12.97 р. № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»).

Харчові продукти, продовольча сировина, супутні матеріали, технологічне обладнання для їх виробництва підлягають підтвердженню відповідності шляхом декларування відповідності або сертифікації, а системи якості їх виробництва - сертифікації в порядку, встановленому законом.

Згідно до Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» – Сільськогосподарська продукція, яка ввозиться на митну територію України, підлягає обов'язковій сертифікації!

Навіщо та чи є варіанти?

Виробник може підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам через

Для деяких торгових мереж наявність сертифіката відповідності є одним з основних аргументів для укладення договорів поставки.

Хто може отримати послугу сертифікації

Сертифікація продукції проводиться Органами з оцінки відповідності (ООВ), до яких належать лабораторії та органи з сертифікації (ОС) з ініціативи заявника (виробника, постачальника, споживача продукції) на відповідність вимогам нормативних документів. При цьому підтверджується відповідність продукції або відповідність систем заявленим вимогам

Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може бути  юридична або ФОП. Заявником на сертифікацію серійно може бути тільки виробник продукції, як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі обов'язки, що й заявник.

Варіанти сертифікації

Сертифікація харчової продукції проводиться за схемами:

Мінімальний перелік документів, що має бути для сертифікації

Перелік документації, яка має бути надана разом із заявкою, визначає ОС відповідно до обраної схеми сертифікації та особливостей заявленої продукції, а також для проведення робіт з визнання результатів оцінки відповідності.

Перелік документів, що надаються підприємством для сертифікації партій:

Шлях до сертифікації по-кроково

Автор: Андрій Гармаш