Ви питаєте – ми відповідаємо. Продовжуємо публікувати відповіді на земельні питання, що надійшли на нашу лінію «Земельна консультація».

Питання:
Чи може сільська рада вилучити мою приватизовану земельну ділянку?

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» земельна ділянка, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, можуть бути викуплені для таких суспільних потреб: 

Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки, зобов'язаний письмово повідомити про це їх власника (власників) протягом п'яти днів з дня прийняття такого рішення, але не пізніше як за три місяці до їх викупу.  

Інформація (письмове повідомлення) надсилається власнику (власникам) земельної ділянки, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому (їм) особисто під розписку. 

У письмовому повідомленні, що надсилається власнику земельної ділянки, яка підлягає викупу для суспільних потреб, зазначається інформація щодо: 

До інформації (письмового повідомлення) додається план земельної ділянки (її частини), що підлягає викупу, і посвідчена в установленому законом порядку копія рішення про її викуп. 

Власник земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, протягом одного місяця з дня отримання інформації (письмового повідомлення) має письмово повідомити відповідний орган виконавчої влади про надання згоди на проведення переговорів щодо умов викупу або відмову від такого викупу. 

Крім викупу для суспільних потреб, міська рада може запропонувати та передати взамін іншу земельну ділянку, для чого необхідно буде укласти договір міни. 

Викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, може здійснюватися лише за згодою їх власників. У разі досягнення згоди щодо викупу земельної ділянки, сторони укладають договір купівлі-продажу. 

У разі неотримання згоди власника земельної ділянки, з викупом об’єкта для суспільних потреб, цей об’єкт може бути примусово відчужений у державну чи комунальну власність лише як виняток з мотивів суспільної необхідності і виключно під розміщення: 

Примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності здійснюється за рішенням суду. 

Таким чином, орган виконавчої влади у разі недосягнення згоди з Вами (власником земельної ділянки) щодо викупу земельної ділянки для суспільних потреб, звертається до адміністративного суду із позовом про примусове відчуження зазначених об'єктів. 

Вимога про примусове відчуження земельної ділянки, підлягає задоволенню, у разі якщо позивач (ОМС) доведе, що будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об'єктів, під розміщення яких відчужується відповідне майно, є неможливим без припинення права власності на таке майно.  

У разі задоволення позовних вимог рішенням суду визначається викупна ціна та порядок її виплати, а також перелік та порядок надання майна замість відчуженого


Відповідь було надано Приватним підприємством Legal Partner у рамках співробітництва з Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва. З питаннями можна звертатися на комерційній основі за телефоном +38 068 291 18 44 та на пошту office@legalpartner.com.ua.


Маєте питання? Пишіть нам на Лінію по земельним консультаціям. Завантажуйте та замовляйте шаблони документів. Консультація безкоштовна для учасників проекту Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.