Вимоги щодо безпечності харчової продукції встановлює і регулює законодавство через те, що саме показники безпечності продукції впливають на здоров'я людини, адже такі забруднюючі речовини харчових продуктів як залишки пестицидів, важкі метали, радіонукліди, мікробіологічні агенти, скло, метал, залишки дез. та мийних засобів, мастильних матеріалів твердий пластик тощо, можуть неабияк нашкодити. Відповідальність за безпечність харчових продуктів покладено на виробника, а функції контролю – на боці держави, в рамках роботи Державної Служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Обов’язкова реєстрація

Так однією з законодавчих вимог до виробників і переробників сільськогосподарської продукції є державна реєстрація потужностей і якщо виробник займається вирощуванням продукції рослинного походження або виробляє мед на пасиці, то йому потрібно зареєструвати власні виробничі потужності згідно з Законом України № 771 “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”. Виробництво, зберігання, продаж харчових продуктів на незареєстрованих потужностях, відповідно до Закону України№ 2042 “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин”тягне за собою накладення штрафу. Тому вже сьогодні ринок харчових продуктів перевіряється щодо:

Сертифікація за бажанням

Питання якості - це можна вважати справа умовно добровільна і є такою собі серединною лінією між багатьма факторами, що зрештою складаються у органолептичні, фізико-хімічні, поживні та енергетичні властивості продукції. Підтвердження якості харчових продуктів відбувається зазвичай у процесі проведення аналізів та добровільної сертифікації за національними стандартами на продукцію (ДСТУ) чи технічними умовами на продукцію (ТУУ). Також існує добровільна сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів господарства, що базуються на принципах НАССР за такими відомими стандартами як GlobalG.A.P., ISO22000, FSSC22000, BRC, IFS і інші. Звісно, маємо також згадати про добровільну сертифікацію продукції та виробництв за вимогами різних стандартів та регламентів щодо органічного виробництва, стандартами виробництва продукції Халяль та законами Кашрута.

Як показує практика, сертифікація має цілий ряд переваг. Наявність сертифікатів допомагає виробнику вийти на нові ринки збуту та отримати більш привабливу ціну. До того ж сертифікати викликають більше довіри з боку покупця, створюють конкурентну перевагу продукції та дають більше шансів на перемогу в тендерних закупівлях, зменшити витрати на відклик або вилучення продукції у критичних ситуаціях. Сертифікати покращують привабливість виробника для торгових компаній адже виробники, що дотримується високих стандартів виробництва продукції, тим більше міжнародних, підвищують також і імідж продавця такого товару.