Іноді виходить так: оборот великий, а прибуток маленький. Або так: прибутку нарахували більше, а грошей на рахунках немає. Що відбувається? Щоб дізнатися, куди діваються кошти, треба навчитися правильно рахувати гроші. Перший крок - розберемося, які є види прибутку і що саме вони показують.

Всі доходи мінус всі витрати - приблизно так більшість аграріїв вважають прибуток. Однак цей підхід допоможе визначити тільки один з видів - чистий прибуток. І тільки в тому випадку, якщо ви все врахували в своїх розрахунках. Але чистий прибуток не дає повного уявлення про діяльність бізнесу. Він показує лише підсумковий результат вашої роботи, але не відображає наскільки успішно ви працювали протягом усього процесу виробництва.

Інтерес до різних видів прибутку залежить від того, хто ви на підприємстві. Якщо ви співробітник, то вам важлива заробітна плата, бонуси та перспективи. Якщо ж менеджер, то ключовим є успіх саме вашого підрозділу. Якщо власник, то вам буде цікаво, які дивіденди можна отримати від роботи підприємства.

Крім аналізу прибутку існує ще аналіз грошових потоків. Їх ви зможете знайти в формі №3 "Звіт про рух грошових коштів". Завдяки цьому аналізу ви зможете розрахувати чистий грошовий потік, який покаже скільки у вас залишилося грошей в процесі роботи і куди вони пішли.

Чистий грошовий потік та прибуток - це різні речі. Так як прибуток пов'язаний лише з процесом виробництва, а грошові потоки охоплюють усі види діяльності підприємства - виробництво, інвестування та фінансова діяльність.

Спочатку розкриємо докладніше види прибутку і з'ясуємо, для чого потрібен той чи інший показник.

1. Валовий прибуток покаже ефективність продажів

Кому буде цікавий: керівництву, менеджерам.

Опис: Валовий прибуток - це різниця між виручкою від реалізації та собівартістю товару. Відмінність валового від чистого полягає в тому, що валовий - це прибуток, отриманий ще до обов'язкових відрахувань. Тобто, він не включає витрати на погашення податків та інших встановлених виплат.

За допомогою валового прибутку можна розрахувати валову маржу. Валова маржа - це відсоток від загального обсягу виручки, що компанія зберігає після понесених витрат на виробництво. Чим вище маржа, тим краще для підприємства.

Формула:

Валовий прибуток = Виручка - Собівартість

Валова маржа = Валовий прибуток / Виручка * 100%

Що відносимо до доходів і витрат: Виручка - це чистий дохід від реалізації продукції. До собівартості же відносимо фіксовані і змінні витрати, які пов'язані з виробництвом. Наприклад, сировина, матеріали, зарплата і амортизація.

Де знайти в звітності: Валовий прибуток - Форма №2 "Звіт про фінансові результати", код ряду 2090

2. Маржинальний прибуток - спосіб дізнатися, що вигідніше продавати

Кому буде цікавий: менеджерам, керівництву. Це слово часто використовує ваш фіндир, якщо він хороший фіндир.

Опис: Розрахунком маржинального прибутку займаються менеджери та фінансові аналітики на підприємстві, або ж запрошені аудитори. Він дає можливість швидко відшкодовувати постійні витрати і використовується для планування виробництва.

Також при розрахунку маржинального прибутку можна знайти точку беззбитковості: вона показує, які потрібні засоби для існування, щоб "працювати в 0" та не нести збитки.

Під час випуску декількох видів продукції аналіз маржинального прибутку дозволяє визначити найбільш прибуткові та збиткові позиції. Таким чином, можна робити акцент на тих видах продукції, які принесуть максимальний дохід.

Формула:

Маржинальний прибуток = Виручка від реалізації - Змінні витрати

Що потрібно для розрахунку: Змінні витрати - це витрати, розмір яких залежить від обсягу випуску продукції. Наприклад, якщо ви стали більше сіяти, то вам потрібно більше ЗЗР. Таким чином, показник маржинального прибутку дає зрозуміти, наскільки виросте прибуток з кожної нової одиницею продукції.

Де знайти в звітності: Маржинальний прибуток не відображається в бухгалтерській звітності, але його можна вивести за допомогою показників у Формі №2.

Виручка - Форма №2, код 2000

Змінні витрати - Форма №2, код 2500+ 2505 + 2510

3. Операційний прибуток покаже, чи потрібно міняти вид діяльності

Кому буде цікавий: керівництву, менеджерам.

Опис: Операційний прибуток - це різниця між валовим прибутком та операційними витратами. Він показує, наскільки успішно підприємство працює як бізнес, коли робить свою звичайну діяльність. Наприклад, наскільки ефективно підприємство виробляє, а потім продає зерно або овочі. Це як раз той вид прибутку, що знайомий кожному аграрію.

За допомогою операційного прибутку можна розрахувати і операційну маржу. Вона показує який відсоток від виручки залишається у компанії після вирахування собівартості, а також комерційних та адміністративних витрат. Так само, як і у валової маржі, важливо, щоб операційна маржа або зростала або лишалася незмінною протягом довгого часу. Крім того, необхідно дивитися наскільки стабільна операційна маржа під час спадів.

Формула:

Операційний прибуток = Валовий прибуток + Інші операційні доходи - Операційні витрати

Операційна маржа = Операційний прибуток / Виручка * 100%

Що відносимо до доходів і витрат: До операційних витрат належать адміністративні витрати, витрати на збут продукції та інші операційні витрати.

Де знайти в звітності: Операційний прибуток - Форма №2, код ряду 2190

Валовий прибуток - Форма №2, код ряду 2090

Інші операційні доходи - Форма №2, код ряду 2120

Операційні витрати - Форма №2, код ряду 2130 + 2150 + 2180 + 2181 + 2182

4. Чистий прибуток покаже результат вашої роботи

Кому буде цікавий: співробітникові, власнику, менеджерам.

Опис: Чистий прибуток - це частина балансового прибутку підприємства, яка залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету. Після її отримання, чистий прибуток найчастіше направляють на збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів, резервів та для поліпшення виробництва.

Формула:

Чистий прибуток = Операційний прибуток - (Фінансові доходи / витрати) - Податок на прибуток

Що відноситься до доходів та витрат: До фінансових доходів відносимо дивіденди, дохід по депозитах та позитивні курсові різниці, а до фінансових витрат - виплату відсотків по позиках, витрати за фінансовими гарантіями, негативні курсові різниці.

Де знайти в звітності: Чистий прибуток - Форма №2, код ряду 2350

Операційний прибуток - Форма №2, код ряду 2190

Фінансові доходи і витрати - Форма №2, код ряду 2200 + 2220 + 2240 + 2241 + 2250 + 2255 + 2270 + 2275

Податок на прибуток - Форма №2, код 2300

5. EBIT та EBITDA допоможуть оцінити привабливість компанії для інвестицій

Кому буде цікаво: керівництву, інвестору, кредитору.

Опис: EBIT і EBITDA - взаємозалежні показники, тому їх треба розраховувати разом для досягнення однієї мети.

EBIT часто прирівнюють до операційного прибутку, але це трохи інший показник. EBIT - це основа для оцінки бізнесу, потрібно лише помножити значення EBIT на певний мультиплікатор. Для малих та середніх підприємств цей мультиплікатор дорівнює приблизно 3-5. Тобто, нормальний бізнес коштує в 3-5 разів більше EBIT.

EBITDA - це похідна від EBIT. Основне призначення показника в тому, щоб можна було порівнювати різні підприємства, що працюють в одній галузі. При цьому не мають значення розміри інвестицій, боргове навантаження або застосовуваний податковий режим - мають значення тільки вид діяльності та операційні результати. EBITDA - це показник, який ви швидше покажете банку або інвестору, щоб пояснити як швидко компанія може повернути гроші.

Формула:

EBIT = Фінансовий результат до оподаткування + Процентні витрати

EBITDA = EBIT + Амортизація

Що відноситься до доходів та витрат: Якщо в розрахунок також додаються одноразові операції, такі як курсові різниці, то можна отримати так звану "корекцію EBIT або EBITDA". У свою чергу, процентні витрати - це коли ви виплачуєте лише проценти, але не тіло кредиту.

Де знайти в звітності: EBIT та EBITDA не відображаються в бухгалтерській звітності, але їх можна вивести за допомогою показників у формах №2 та №3.

Фінансовий результат до оподаткуванняя - Форма №2, код ряд 2290

Процентні витрати - Форма №3, код ряду 3360

Курсові різниці - Форма №2, код ряду 2410

Амортизація - Форма №2, код ряду 2515

6. EVA допоможе провести оцінку бізнесу та проаналізувати його ефективність

Кому буде цікаво: власнику, інвестору.

Опис: Щоб оцінити вартість підприємства, використовується безліч моделей, але найрозповсюдженою вважається EVA - економічна додана вартість. Це різниця між величиною чистого операційної прибутку та вартістю використовуваного для її отримання інвестиційного капіталу компанії. EVA може бути використана як для інвестиційної оцінки компанії в цілому, так і для оцінки ефективності окремих аналітичних об'єктів: напрямів бізнесу, інвестиційних проектів або окремих підрозділів компанії. Наприклад, ви можете побачити, чи вигідно вкладати гроші в новий склад або ні, і коли він окупиться. EVA прийнято рахувати раз на рік.

Формула:

EVA = Чистий операційний прибуток після податків - Вартість капіталу * Капітал

Що потрібно для розрахунку: Під капіталом частіше всього передбачають власний капітал для діючого підприємства, або інвестиційний - для нового бізнесу чи проекту.

Вартість капіталу можна отримати за допомогою WACC. У цьому показнику ми порівнюємо власний та запозичений капітал, а також визначаємо середню ставку для залучення коштів на підприємстві.

Де знайти у звітності: EVA - це аналітичний показник, тому його треба вираховувати і у звітності його немає.

Чистий операційний прибуток після податків - Форма №2, код ряду 2350

Капітал - Форма №1, "Баланс" код ряду 1495

Аналіз прибутку - це як рентген, який через сонячну формулу виявляє слабке місце у фінансовому організмі. Провівши цей аналіз, можна дізнатись, які види продукції відстають від інших, або наскільки ваш бізнес прибутковий у вибраній ніші та готовий до конкуренції. Щоб розрахувати шість вказаних видів прибутку, не потрібно братися за книги, а показники, які беруться за основу, досить просто знайти у своїх звітах.

За матералами ресурсу aggeek.net